Ajankohtaista

Uutisia

Ajantasainen uutisvirta uusimmista merkittävistä eturauhassyöpään liittyvistä tutkimustuloksista ja muita uutisia.

Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa eturauhassyövän yleisyydestä, diagnostiikasta, hoidoista ja mm. koronaepidemian vaikutuksesta eturauhassyövän hoitoon. Ja paljon muuta. Tervetuloa tutustumaan uusittuihin sivuihimme! ...

Amerikkalaisen rekisteritutkimuksen perusteella vuodenkaan mittaiset viiveet eturauhassyövän radikaalihoidossa eivät huononna primaarihoitotulosta. Tämä on lohduttava tieto monelle koronan aiheuttamien terveydenhuollon muutosten ja viiveiden takia. Tarkoittaa myös sitä, että eturauhassyövässä päätöksenteolle on hyvin aikaa eikä sitä kannata tehdä hätiköiden. Journal of Urology lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat analysoivat USA:n...

Suomalaisesta Orionin kehittämästä lääkeinnovaatiosta, darolutamidista, julkaistiin uusia tutkimustuloksia ja lääkkeelle on myönnetty peruskorvattavuus 1.12.2020 alkaen. Aiemmin ns. Aramis –tutkimuksessa osoitettiin, että lumelääkkeeseen verrattuna darolutamidi pidensi etäpesäkkeetöntä elossaoloaikaa (40.4 vs 18.4 kuukautta, NEJM). Tämä oli tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma. Koska tutkimustulos oli positiivinen eli potilaita selvästi hyödyttävä, tutkimuksen...

Suomalainen lääketehdas Orion kehitti 2000-luvulla uuden lääkemolekyylin, josta odotetaan hyvää lisää ns. kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa. Kyseinen aine kulkee nimellä darolutamidi ja se on ns. androgeenireseptorin antagonisti, jonka vaikutuskohta on syöpäsolussa, missä se estää testosteronin vaikutuksen.  Molekyylirakenteeltaan se poikkeaa jo käytössä olevista androgeenireseptorin salpaajista entsalutamidista ja apalutamidista. Tämän...

Syyt aktiivisen seurannan lopettamiseen eturauhassyöpäpotilailla. Tätä on tutkinut kansainvälinen, ns. ” Movember Foundation's Global Action Plan Prostate Cancer Active Surveillance GAP3 consortium”, johon kuuluu 21 urologista keskusta 12 maassa, Suomesta HYKS:n urologian klinikka. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.10.025 Tutkimuksen piiriin kuului 10296 matalan riskin eturauhassyöpää sairastavaa miestä. Viiden vuoden seurannan aikana n. 44%...

Aktiivinen seuranta on mahdollinen hoitovaihtoehto alle 60-vuotiaillekin eturauhassyöpäpotilaille. Tähän tulokseen tuli amerikkalaiskanadalainen tutkijaryhmä tutkimuksessaan, joka on julkaistu Journal of Urology-lehdessä: Keyan Salari ym. Active Surveillance of Prostate Cancer is a Viable Option in Men Younger Than 60 Years. https://doi.org/10.1097/JU.0000000000000031 Tutkijat keräsivät takautuvasti tiedot kahden sairaalan (Massachusetts General Hospital, Boston...

Paikallista eturauhassyöpää sairastavat potilaat hyötyvät radikaalisesta prostatektomiasta verrattuna odottavaan eli passiiviseen seurantaan (Watchful Waiting). Tähän tulokseen tuli yhteispohjoismainen SPCG-4-tutkimus: Anna Bill‑Axelson ym. Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Prostate Cancer — 29-Year Follow-up N Engl J Med 2018; 379: 2319-29 DOI: 10.1056/NEJMoa1807801 Odottavassa eli passiivisessa seurannassa taudin kehittyessä oireita...

Eturauhassyöpä edelleen vuonna 2016 yleisin syöpä Suomessa. Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 Suomen syöpätilastot. Yleisin syöpä Suomessa on edelleen miesten eturauhassyöpä (toiseksi yleisin naisten rintasyöpä). Uusia eturauhassyöpiä todettiin 5162. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli vajaat 200 tapausta. Huippuvuosihan oli vuosi 2005, jolloin todettiin yli 5300...

Onko radikaalileikkaus parempi vaihtoehto sädehoitoon verrattuna paikallisesti levinneen, etäpesäkkeettömän eturauhassyövän hoidossa? Amerikkalaisen tutkimusryhmän tulosten mukaan on. Ryhmä identifioi taannehtivasti rekisteritiedostosta (SEER-Medicare/National Cancer Institute) vuosilta 1995-2011 eturauhassyöpäpotilaat, joilla oli paikallisesti levinnyt, etäpesäkkeetön eturauhassyöpä ja jotka oli hoidettu leikkauksella tai sädehoidolla. Potilaita oli yhteensä 8367, joista 6200 oli...

PSA-tiheys auttaa arvioitaessa uusintakoepalojen ottamisen tarvetta eturauhassyöpäepäilyssä. PSA-tiheydellä tarkoitetaan PSA-arvon (µg/l) suhdetta eturauhasen kokoon (ml). PSA-tiheyttä on rutiinisti käytetty vähän eturauhassyövän diagnostiikassa. Sillä on merkitystä senkin vuoksi, että myös hyvänlaatuinen liikakasvu nostaa PSA-arvoa. Toisaalta myöskin eturauhasen tilavuuden määrittely on merkittävästi tarkentunut magneettikuvauksen yleistyessä. Masakatsu Oishi ym. totesivat tutkimuksessaan: Which...