Eturauhassyöpä on miesten

ylivoimaisesti yleisin syöpä

Suomessa ja muissa länsimaissa.

Todennäköisyys siihen, että miehen eturauhasesta löydettäisiin eturauhassyöpäsoluja, jos kaikille miehille tehtäisiin tarkat tutkimukset, lähenee miehen ikää vuosissa (60-vuotiaalla 60%, 80-vuotiaalla 80%). On arvioitu, että joka kymmenes piilevä eturauhassyöpä voisi kehittyä oireita antavaksi sairaudeksi.

Suomalaisen miehen riski sairastua eturauhassyöpään ennen 80 ikävuotta on 13% ja riski kuolla siihen on 4,3%.

Suurin osa eturauhassyöpädiagnoosin saaneista miehistä ei kuitenkaan koskaan saisi oireita eturauhassyövästä, saatikka menehtyisi siihen, vaikka syöpää ei hoidettaisi lainkaan. Tämä johtuu siitä, että suurin osa eturauhassyövistä on niin hitaasti eteneviä, että potilaalla olevat muut sairaudet tai korkea ikä lyhentävät merkittävästi aikaa, jolloin eturauhassyöpä ehtisi edetä.

Lue lisää

Osa eturauhassyövistä sen sijaan on sellaisia, että ne tulee hoitaa (ns. kliinisesti merkittävä syöpä). Jos potilaalla on paikallinen kliinisesti merkittävä eturauhassyöpä, pyritään parantaviin, kuratiivisiin hoitoihin. Mitä enemmän potilaalla katsotaan olevan elinaikaa (nuori, vähän perussairauksia), sitä todennäköisemmin päädytään leikkaushoitoon (radikaaliprostatektomia). Leikkaukseen päädytään usein myös, jos potilaalla on merkittäviä virtsavaivoja. Jos sen sijaan potilaan odotettavissa oleva elinaika on lyhyt (enemmän ikää ja/tai perussairauksia), päädytään useammin sädehoitoon.

Jos eturauhassyöpä on jo toteamisvaiheessa eli diagnoosihetkellä levinnyt kauemmas elimistöön, ei parantavaa hoitoa ole yleensä tarjolla. Sen sijaan hoidoilla pyritään lisäämään potilaan elinaikaa sekä parantamaan elämänlaatua eli lisäämään ns. laatupainotteisia elinvuosia (QALY, Quality Adjusted Life Years).

Viimeisten vuosien aikana eturauhassyövän diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa on tapahtunut useita uudistuksia, jotka ovat merkittävästi parantaneet potilaiden ennustetta ja vähentäneet eturauhasyövästä ja sen hoidosta koituvia haittoja.

Suomalaineneturauhassyopa.fi -sivusto on nyt saanut uuden ja tuoreemman ilmeen. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa kaikista yllä mainituista eturauhassyöpään liittyvistä asioista.

Tällä sivustolla pyrimme tarjoamaan lukijalle tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa, värittymätöntä tietoa eturauhassyövästä. Tietoja, joka ei ole esimerkiksi taloudellisten intressien takia vääristynyttä, kuten on tilanne joidenkin yksityisten, taloudellista voittoa tavoittelevien palveluntarjoajien kohdalla.

Sivuille kootaan myös ajantasaista uutisvirtaa uusimmista merkittävistä eturauhassyöpään liittyvistä tutkimustuloksista. Lisäksi sivuille lisätään myös videoita selventämään erilaisia eturauhassyöpään liittyviä asioita.


Tervetuloa!

Antti Rannikko
Urologian professori
Helsingin yliopisto

Eturauhaseen voi tulla pahanlaatuista kasvua, eli eturauhassyöpää, joka on Suomen yleisin syöpä. Eturauhassyöpä voi joskus sekoittua eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun. Monilla keski-ikäisillä miehillä on sekä hyvänlaatuista liikakasvua, joka aiheuttaa virtsausoireita että sen lisäksi pieni syöpäpesäke, joka ei itsessään aiheuta oireita. Ei ole kuitenkaan niin, että eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu olisi altistava tekijä syövälle vaan ne ovat kaksi eri sairautta.

Urologian erikoislääkäri Tuomas Kilpeläinen

HYVÄ TIETÄÄ ETURAUHASSYÖVÄSTÄ

Urologian professori Antti Rannikko ja urologian erikoislääkäri Tuomas Kilpeläinen keskustelevat usein kysytyistä kysymyksistä eturauhaseen liittyen.

Lue lisää eturauhassyövästä

Mikä on PSA?

PSA on eturauhassyövän diagnostiikassa ja seurannassa käytettävä merkkiaine. Nykyään eturauhassyöpäepäily herää useimmiten koholla olevan PSA-arvon takia, ei oireiden. Vähäisistäkin virtsaamisoireista kärsiville yli 50-vuotiaille miehille on tehtävä PSA-määritys ja muut asianmukaiset tutkimukset mahdollisen eturauhassyövän toteamiseksi.

Lue lisää
mies-ja-tabletti

Miten eturauhassyöpä oireilee?

Paikallinen ja parannettavissa oleva eturauhassyöpä ei juurikaan oireile, vaan oireet johtuvat samanaikaisesti esiintyvästä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. Eturauhassyövän edetessä tauti voi aiheuttaa paikallisia oireita, jotka ovat samanlaisia kuin hyvänlaatuisessa liikakasvussa, mm. virtsavaivat.

Lue lisää
vanha-pariskunta-pieni

Periytyykö eturauhassyöpä?

Pohjoismaiseen kaksosaineistoon perustuvan tutkimuksen perusteella eturauhassyövän kehittymisessä perimällä on suurin merkitys tutkituista syövistä. Jos miehen isällä tai veljellä on todettu eturauhassyöpä, hänen riskinsä sairastua on kaksinkertainen verrattuna miehiin, joiden suvussa eturauhassyöpää ei ole esiintynyt.

Lue lisää
isä-ja-poika