Koepalat

Eturauhassyövän diagnoosia ei voi tehdä pelkästään esitietojen, kliinisen tutkimuksenja laboratorio- tai kuvantamistutkimusten avulla. Lopullinen diagnoosi perustuu aina patologin tekemään histologiseen määritykseen eturauhasen koepaloista.

Ultraäänitutkimuksessa peräsuolen kautta (TRUS eli ”transrectal ultrasound”) eturauhanen nähdään hyvin ja sen koko voidaan mitata. Lisäksi voidaan arvioida eturauhasen kapselin tarkkarajaisuus sekä mahdolliset epäilyttävät paikalliset muutokset.

Pelkästään TRUS:n avulla ei kuitenkaan voi diagnoosia tehdä, mutta ultraäänen avulla koepalat voidaan suunnata kohtiin, jotka ovat epäilyttäviä ja/tai alueelle, missä eturauhassyöpää yleisimmin esiintyy (ns. eturauhasen perifeerinen vyöhyke).

Eturauhasen magneettikuvauksen (MRI) käyttökelpoisuus ja sen herkkyys ja tarkkuus eturauhassyövän diagnostiikassa on merkittävästi parantuneet viimeisten vuosien aikana. Euroopan Urologiyhdistys (EAU) suosittelee tällä hetkellä MRI-kuvauksen tekemistä kaikille miehille ennen koepalojen ottamista, jos miehellä epäillään paikallista eturauhassyöpää ja miehen katsotaan hyötyvän diagnoosista (http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer).

MRI-kuvauksessa näkyvästä kohteesta voidaan poliklinikalla ottaa koepalat yksinkertaisesti paikallispuudutuksessa ultraääniohjauksessa. Koepalat voidaan ottaa myös erillisen tätä varten kehitetyn fuusiobiopsialaitteiston avulla. Siinä MRI kuvat ja ultraäänikuvat viedään reaaliajassa päällekkäin eli fuusioidaan. Näin kohteesta voidaan ottaa tarkasti koepala, vaikka se ei ultraäänessä pelkästään näkyisikään. Toimenpiteestä käytetään tästä syystä nimitystä fuusiobiopsia. Laitteistoja on useita erilaisia (mm. UroNav, B&K, Koelis).

Mikä on PSA?

PSA on eturauhassyövän diagnostiikassa ja seurannassa käytettävä merkkiaine. Nykyään eturauhassyöpäepäily herää useimmiten koholla olevan PSA-arvon takia, ei oireiden. Vähäisistäkin virtsaamisoireista kärsiville yli 50-vuotiaille miehille on tehtävä PSA-määritys ja muut asianmukaiset tutkimukset mahdollisen eturauhassyövän toteamiseksi.

Lue lisää
mies-ja-tabletti

Miten eturauhassyöpä oireilee?

Paikallinen ja parannettavissa oleva eturauhassyöpä ei juurikaan oireile, vaan oireet johtuvat samanaikaisesti esiintyvästä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. Eturauhassyövän edetessä tauti voi aiheuttaa paikallisia oireita, jotka ovat samanlaisia kuin hyvänlaatuisessa liikakasvussa, mm. virtsavaivat.

Lue lisää
vanha-pariskunta-pieni

Periytyykö eturauhassyöpä?

Pohjoismaiseen kaksosaineistoon perustuvan tutkimuksen perusteella eturauhassyövän kehittymisessä perimällä on suurin merkitys tutkituista syövistä. Jos miehen isällä tai veljellä on todettu eturauhassyöpä, hänen riskinsä sairastua on kaksinkertainen verrattuna miehiin, joiden suvussa eturauhassyöpää ei ole esiintynyt.

Lue lisää
isä-ja-poika