Ajankohtaista

Uutisia

Ajantasainen uutisvirta uusimmista merkittävistä eturauhassyöpään liittyvistä tutkimustuloksista ja muita uutisia.

LL. Greetta Hackman väitteli Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 4.6.2021 aiheesta: Eturauhassyövän aktiivinen hoito (Active treatment of prostate cancer): https://helda.helsinki.fi/bitstream/hand30le/10138/329454/hackman_greetta_dissertation_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y Vastaväittäjänä toimi onkologian dosentti Timo Muhonen (Mediexpert Oy, Espoo), kustoksena urologian professori Kimmo Taari (HY). Väitöskirja koostui neljästä osatyöstä: I https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2009.07.1731 II https://doi.org/10.3109/0284186X.2011.617387 III https://doi.org/10.21873/anticanres.11242 IV https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.07.001 Väitöskirjassa tutkittiin eturauhassyöpähoitoja potilailla, joilla...

Vuonna 2019 Suomessa todettiin 5245 uutta eturauhassyöpätapausta. Määrä on pysytellyt viime vuosien tasolla. Myöskään ikävakioidussa ilmaantuvuudessa ei tapahtunut mitään merkittävää muutosta. Se painottui edelleen enemmän eteläisen ja läntisen Suomen sairaanhoitopiireihin. Kuitenkin erityisvastuualueiden (ERVA) väliset erot ilmaantuvuudessa ovat lähes hävinneet vuoteen 2019 mennessä. Pienet erot ilmaantuvuudessa...

DI Kimmo Kartasalon biolääketieteen tekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Machine learning and 3D-reconstruction methods for computational pathology” ( http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1953-3) tarkastettiin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa 21.5.2021. Vastaväittäjänä toimii professori Johan Lundin Karoliinisesta instituutista, kustoksena dosentti Pekka Ruusuvuori Tampereen yliopistosta. I    https://doi.org/10.1109/icip.2016.7532781 II   https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty210 III  https://doi.org/10.1002/cyto.a.23089 IV  https://doi.org/10.1016/s1470-2045(19)30738-7 Väitöskirja käsittelee kahta laskennallisen patologian tekniikkaa: koneoppimista ja...

Kansainvälinen tutkijaryhmä teki tutkimuksen kirurgi- ja sairaalakohtaisten leikkausmäärien vaikutuksesta onkologiseen ja ei-onkologiseen ennusteeseen radikaalisen prostatektomian jälkeen. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2021.04.028 He kävivät läpi asiaa käsittelevät liki 3800 tieteellistä artikkelia tammikuun 1990 ja toukokuun 2020 väliseltä ajalta. Niistä 60 artikkelia, joissa verrattiin korkean vs. matalan volyymin kirurgeja ja sairaaloita (raja-arvona...

Monien viime vuosikymmenien tutkimusten perusteella näyttää ilmeiseltä, että ruokavaliolla on väliä monien kroonisten sairauksien, mutta myös mahdollisesti syöpien suhteen. Hyperinsulineemisen eli insuliinin liikaeritystä aiheuttavan ja toisaalta inflammatorisen eli elimistössä lievän tulehdustilan aiheuttavan ruokavalion on monissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä esimerkiksi mm. ruuansulatuselimistön syöpiin. Molemmat ruokavaliot sisältävät paljon...

Paikallisen, matalan riskin (ISUP-luokitus GG1) eturauhassyövän yleisesti hyväksytty hoitomuoto tällä hetkellä on aktiivinen seuranta (AS). Tällöin vältetään ylihoito ja sen aiheuttamat harmit. Sen sijaan keskikorkean (GG2-3) ja korkean riskin (GG4-5) syövän suhteen on epäselvyyttä siitä, mikä vaikutus hoidon viivästymisellä on ennusteeseen. Tämä kysymys on noussut esiin...

Kolmen vuosikymmenen aikana harjoitettujen koirien on todettu pystyvän hajuaistillaan löytämään erilaisia ihmisten sairauksia, myös syöpiä. Ja viimeisen vuoden aikana koiria on käytetty myös koronainfektion diagnosointiin. Tuntematonta on, mikä tai mitkä aineosat (molekyylit) esimerkiksi virtsan hajussa ohjaavat koiraa diagnoosin tekemisessä. Vuonna 2015 Taverna työtovereineen julkaisi merkittävän tutkimuksen koiran...

Italialais-sveitsiläinen työryhmä julkaisi Annals of Oncology-lehdessä ennusteen syöpäkuolleisuuden muutoksista vuosien 2015–2021 välillä EU:n ja UK:n alueella. Linkki julkaisuun Tiedot perustuvat WHO:n ja Eurostat:n tilastoihin. Tiedot on laskettu syövän kokonaiskuolleisuuden ja 10 tärkeimmän syövän suhteen lukumääräisinä ja ikävakioituina/100 000 (maailman standardiväestö). Ennusteen mukaan EU:ssa todetaan tänä vuonna, 2021,...

Etäpesäkkeisen, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyiseksi muuttuneen eturauhassyövän ennuste on huono. Vain alle 20 % näistä potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua. Lääketehdas Novartis raportoi 23.3.2021 VISION-nimellä kulkevan kliinisen tutkimuksen III-vaiheen alustavia tuloksia. Tutkimus on prospektiivinen, randomisoitu, kansainvälinen monikeskustutkimus, jossa verrataan uutta 177Lu-PSMA-617-hoitoa parhaaseen mahdolliseen nykyhoitoon potilailla, joilla...