Ajankohtaista

Uutisia

Ajantasainen uutisvirta uusimmista merkittävistä eturauhassyöpään liittyvistä tutkimustuloksista ja muita uutisia.

21.10.2021 Jonkun verran on näyttöä, että koronainfektio on harvinaisempi ja mahdollisesti parempiennusteinen miehillä, jotka käyttävät ADT-lääkitystä1 eturauhassyövän tai ns. 5ARI-lääkitystä2 eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun takia. Molemmissa sairauksissa miespuoliset hormonit, erityisesti dihydrotestosteroni, näyttelevät merkittävää osaa. Molempien lääkeryhmien osalta asia kiertyy kahteen entsyymiin (ACE2 ja TMPRSS2) koronaviruksen kohdesolun pinnassa. Nämä...

11.10.2021 Syyskuun 11. päivän terroriteoista tuli tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Kolmoistornien luhistumisen tiedetään levittäneen ympäristöön erilaisia syöpää aiheuttavia yhdisteitä, mm. arseenia, asbestia, bentseeniä, kromia, dioksiineja ja monikloorattuja bifenyyleitä.   Pelastus- ja raivaustöihin osallistuneilla työntekijöillä on iskun jälkeen todettu enemmän syöpiä kuin saman ikäisillä miehillä keskimäärin. Uudessa...

7.10.2021 Tähän kysymykseen etsi vastausta myös ruotsalainen tutkijaryhmä hiljattain julkaistussa tutkimuksessaan. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako valittu leikkaustekniikka hoitotuloksiin kahdeksan vuoden päästä eturauhasen poistoleikkauksesta. Eturauhasen täydellisessä poistoleikkauksessa (ns. radikaalinen prostatektomia) eturauhanen poistetaan potilaalta kokonaan. Leikkaus voidaan toteuttaa joko avoleikkauksena tai tähystämällä suoritettavana, eli laparoskooppisena, robottiavusteisena leikkauksena. Leikkaus vähentää kuolleisuutta,...

VISION-nimellä kulkevan kliinisen tutkimuksen III-vaiheen alustavia tuloksia julkaistiin ja niitä referoitiin tällä sivustolla maaliskuussa 2021.  NEJM-lehdessä on nyt julkaistu yksityiskohtaisempia tuloksia. Etäpesäkkeisen, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyiseksi muuttuneen eturauhassyövän ennuste on huono. Vain alle 20 % näistä potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua.  Lääketehdas Novartis raportoi 23.3.2021 VISION-nimellä kulkevan kliinisen...

Ruotsalainen tutkijaryhmä on selvittänyt PSA:n, Stockholm3-testin, magneettikuvauksen ja eri koepalaottotekniikoiden käyttöä eturauhassyövän seulonnassa. Tässä osatutkimuksessa verrattiin magneettikuvausohjatun ja tavanomaisen ultraääniohjatun (standardi-) koepalanoton yhdistelmää (kokeellinen ryhmä) pelkkään standardibiopsiaan seulontatilanteessa (”MRI-Targeted or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening”). Ruotsalainen tutkijaryhmä vertasi magneettikuvausohjatun ja tavanomaisen ultraääniohjatun koepalanoton yhdistelmää pelkkään standardibiopsiaan...

Magneettiohjattu eturauhasen kuumennushoito on turvallinen menetelmä, joka tarjoaa uuden, monipuolisen hoitovaihtoehdon eturauhassyöpään sen eri vaiheissa. LL Mikael Anttinen väitteli 27.8.2021 Turun yliopistossa aiheesta:”Novel imaging and image-guided therapy of prostate cancer”. (https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/152415/AnnalesD1555Anttinen.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Vastaväittäjänä toimi professori Hashim U. Ahmed Lontoon Imperial Collegesta ja kustoksena professori Matti Laato Turun yliopistosta. Väitöskirja koostuu...

Korkeatehoinen intervalliharjoitus parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja hidastaa eturauhassyövän biokemiallista etenemistä aktiiviseurannassa olevilla potilailla. Tähän tulokseen tuli kanadalainen tutkijaryhmä JAMA Oncology-lehdessä julkaistussa artikkelissaan: “Effects of Exercise on Cardiorespiratory Fitness and Biochemical Progression in Men with Localized Prostate Cancer Under Active Surveillance. The ERASE Randomized Clinical Trial”...

LL. Greetta Hackman väitteli Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 4.6.2021 aiheesta: Eturauhassyövän aktiivinen hoito (Active treatment of prostate cancer): https://helda.helsinki.fi/bitstream/hand30le/10138/329454/hackman_greetta_dissertation_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y Vastaväittäjänä toimi onkologian dosentti Timo Muhonen (Mediexpert Oy, Espoo), kustoksena urologian professori Kimmo Taari (HY). Väitöskirja koostui neljästä osatyöstä: I https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2009.07.1731 II https://doi.org/10.3109/0284186X.2011.617387 III https://doi.org/10.21873/anticanres.11242 IV https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.07.001 Väitöskirjassa tutkittiin eturauhassyöpähoitoja potilailla, joilla...

Vuonna 2019 Suomessa todettiin 5245 uutta eturauhassyöpätapausta. Määrä on pysytellyt viime vuosien tasolla. Myöskään ikävakioidussa ilmaantuvuudessa ei tapahtunut mitään merkittävää muutosta. Se painottui edelleen enemmän eteläisen ja läntisen Suomen sairaanhoitopiireihin. Kuitenkin erityisvastuualueiden (ERVA) väliset erot ilmaantuvuudessa ovat lähes hävinneet vuoteen 2019 mennessä. Pienet erot ilmaantuvuudessa...

DI Kimmo Kartasalon biolääketieteen tekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Machine learning and 3D-reconstruction methods for computational pathology” ( http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1953-3) tarkastettiin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa 21.5.2021. Vastaväittäjänä toimii professori Johan Lundin Karoliinisesta instituutista, kustoksena dosentti Pekka Ruusuvuori Tampereen yliopistosta. I    https://doi.org/10.1109/icip.2016.7532781 II   https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty210 III  https://doi.org/10.1002/cyto.a.23089 IV  https://doi.org/10.1016/s1470-2045(19)30738-7 Väitöskirja käsittelee kahta laskennallisen patologian tekniikkaa: koneoppimista ja...