Ajankohtaista

Uutisia

Ajantasainen uutisvirta uusimmista merkittävistä eturauhassyöpään liittyvistä tutkimustuloksista ja muita uutisia.

PSA-seulonta ei vähennä eturauhassyöpäpotilaiden kokonaiskuolleisuutta. Tähän tulokseen tuli monikansallinen tutkijaryhmä tuoreessa tutkimuksessaan: Dragan Ilic ym: Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a systematic review and meta-analysis. BMJ 2018; 362 (julkaistu 5.9.2018). https://doi.org/10.1136/bmj.k3519 Tähän kirjallisuuskatsaukseen otettiin alun perin mukaan kaikki ennen huhtikuuta 2018 julkaistut satunnaistetut, kontrolloidut PSA-seulontatutkimukset. Lopulliseen meta-analyysiin...

Lääket. lis. Jorma Sormunen väitteli Tampereen yliopistossa 24.8.2018 fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta erityisesti paksu- ja peräsuolisyövän sekä eturauhassyövän ilmaantuvuuteen (”Physical Activity and Incidence of Cancer with Special Emphasis on Colorectal and Prostate Cancers in Men”). Tutkimus perustui kahteen suomalaiseen väestöaineistoon: vuonna 1958 syntyneisiin miehiin (noin 32,000 miestä)...

PSA-testiin perustuvan eturauhassyöpäseulonnan oikeutuksesta on keskusteltu siitä lähtien, kun testi tuli käyttöön 1990-luvulla. Seulonnan yleinen käyttöönotto edellyttää näyttöä sen terveyshyödyistä ja -haitoista sekä kustannuksista. PSA-seulontatestin kustannusvaikuttavuudesta on hyvin vähän tutkimustuloksia. Vuonna 1996 alkaneen suomalaisen PSA-seulontatutkimuksen (FinRSPC – Finnish Randomised Study of Screening for Prostate Cancer) tulosten...

Uusia tutkimusmalleja eturauhassyövän lääkekehityksen tueksi. FM Riikka Oksala väitteli 15.6.2018 Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunnan biolääketieteen laitoksessa aiheesta: Androgeenisignaloinnin säätely lääkekehityskohteena kastraatioresistentissä eturauhassyövässä: uusien hoitojen ja mallien prekliininen kehitys  (”ANDROGEN SIGNALING AXIS AS DRUG TARGET IN CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER: Preclinical development of novel treatments and models”). Levinneen eturauhassyövän...

M.Sc. Andrew Erickson väitteli Helsingin yliopiston Haartman-instituutissa 11.5.2018 aiheesta: In Search of Improved Outcome Prediction of Prostate Cancer – A Biological and Clinical Approach. Väitöstyön tarkoitus oli löytää uusia biologisia ja kliinisiä tekijöitä, joita voitaisiin hyödyntää eturauhassyövän ennustetta tehtäessä. Se koostuu neljästä osatyöstä (julkaisusta). Ensimmäisessä osatyössä todettiin,...

TtM Eeva Harju väitteli 20.4.2018 Tampereen yliopistossa hoitotieteen alalta aiheesta: Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa terveyteen liittyvä elämänlaatu ja parisuhde (Health-related quality of life and marital relationship of patients with prostate cancer and their spouses). Potilaiden terveydentilaan liittyvää elämänlaatu on eräs keskeinen syöpäpotilaiden hoidon onnistumisen ja laadun mittari. Tätä...

Magneettikuvausohjauksessa otetut kohdennetut koepalat ovat merkittävästi parempi eturauhassyövän diagnostinen menetelmä kuin tavanomaiset, pelkästään ultraääniohjauksessa otetut koepalat.Tähän tulokseen tuli kansainvälinen monikeskustutkimus (”Precision”). Siihen on osallistunut 500 miestä 25 sairaalassa 11 maassa helmikuun 2016 ja elokuun 2017 välisenä aikana. Suomesta mukana ovat Helsingin ja Oulun yliopistolliset sairaalat....

Perusterveydenhuollossa seulontatarkoituksessa kertalleen otettu PSA-testi ei vähennä eturauhassyöpäkuolleisuutta. Tähän tulokseen tuli englantilainen tutkimusryhmä ns. CAP-tutkimuksessaan. Tutkimus on randomisoitu monikeskustutkimus, johon kutsuttiin 573 perusterveydenhuollon yksikössä (“terveyskeskuksissa”) vuosien 2001 ja 2009 välillä yhteensä 415 357 miestä. Miehet olivat 50-69-vuotiaita, mediaani-ikä oli 59 vuotta. Ns. interventioryhmään eli PSA-testiin kutsuttiin...

Rasvaisen kokomaidon käyttö eturauhassyöpädiagnoosin jälkeen lisää taudin uusiutumisen riskiä ylipainoisilla miehillä. Vuosikymmenien ajan on tutkittu meijerituotteiden ja eturauhassyövän riskin yhteyttä. Uusi amerikkalainen tutkimus tukee monia aikaisempia havaintoja. Prospektiiviseen monikeskustutkimukseen (CaPSURE) osallistui 1334 miestä, joilla oli todettu ei-metastaattinen eturauhassyöpä ja joille tehtiin ruokailutottumuksia koskeva kysely vuosina 2004-2005 keskimäärin...

Radikaalisen prostatektomian jälkeen välittömästi annettu liitännäis- eli aduvanttisädehoito antaa paremman hoitotuloksen kuin myöhemmin, seurannan jälkeen annettu aikainen ”pelastava” eli salvage-sädehoito.   Tähän tulokseen tuli amerikkalainen monikeskustutkimus, johon osallistui 10 yliopistollista sairaalaa vuosina 1987-2013 ja jossa vertailtiin radikaalisen prostatektomian jälkeen annettua ns. adjuvanttisädehoitoa (ART) aikaiseen, seurannanjälkeiseen ns....