Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on suomalaisten miesten ylivoimaisesti yleisin syöpä, jonka riskitekijöitä ovat esimerkiksi korkea ikä ja tupakointi. Tapausten lukumäärä on kasvanut 1950-luvulta lähtien, mutta ikävakioitu kuolleisuus on kääntynyt 2000-luvulla laskuun.

Eturauhassyöpä on suomalaisten miesten yleisin syöpä. Riski sairastua eturauhassyöpään kasvaa iän mukana ja eturauhassyöpä on tyypillisesti vanhojen miesten sairaus. Kliinisen, oireita aiheuttavan, eturauhassyövän esiintymisessä on lisäksi rodullisia, etnisiä ja maantieteellisiä eroja. Näiden esiintymiserojen takana on sekä perinnöllisiä että ympäristötekijöitä. Tutkimukset puhuvat sen puolesta, että esimerkiksi tupakointi on  erityisesti aggressiivisen eturauhassyövän vaaratekijä.

Uusien eturauhassyöpätapausten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1950-luvulta lähtien. Tällä hetkellä yli 40% kaikista syöpää sairastavista miehistä on eturauhassyöpäpotilaita. Tätä selittää paitsi uusien eturauhassyöpätapausten määrän jyrkkä kasvu, myös eturauhassyövän varsin hyvä ennuste. Ikävakioitu kuolleisuus on kääntynyt laskuun 2000-luvulla, ja voidaan esittää arvio, että vuonna 2020 eturauhassyöpädiagnoosin saaneista miehistä enää vain joka kymmenes kuolee eturauhassyöpään.

Lue lisää eturauhassyövästä

Ajankohtaista