Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on suomalaisten miesten ylivoimaisesti yleisin syöpä, jonka riskitekijöitä ovat esimerkiksi korkea ikä ja tupakointi. Tapausten lukumäärä on kasvanut 1950-luvulta lähtien, mutta ikävakioitu kuolleisuus on kääntynyt 2000-luvulla laskuun.

Riski sairastua eturauhassyöpään kasvaa iän mukana ja eturauhassyöpä on tyypillisesti vanhojen miesten sairaus. Kliinisen, oireita aiheuttavan, eturauhassyövän esiintymisessä on lisäksi rodullisia, etnisiä ja maantieteellisiä eroja. Näiden esiintymiserojen takana on sekä perinnöllisiä että ympäristötekijöitä. Tutkimukset puhuvat sen puolesta, että esimerkiksi tupakointi on  erityisesti aggressiivisen eturauhassyövän vaaratekijä.

Uusien eturauhassyöpätapausten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1950-luvulta lähtien. Tällä hetkellä yli 40% kaikista syöpää sairastavista miehistä on eturauhassyöpäpotilaita. Tätä selittää paitsi uusien eturauhassyöpätapausten määrän jyrkkä kasvu, myös eturauhassyövän varsin hyvä ennuste. Ikävakioitu kuolleisuus on kääntynyt laskuun 2000-luvulla, ja voidaan esittää arvio, että vuonna 2020 eturauhassyöpädiagnoosin saaneista miehistä enää vain joka kymmenes kuolee eturauhassyöpään.

Eturauhassyövän ennuste riippuu oleellisesti sen levinneisyysasteesta (TMN-luokitus) ja aggressiivisuudesta eli syöpäsolujen pahanlaatuisuusasteesta, jota kuvataan Gleason-asteikolla. Kaikkien sairastuneiden suhteellinen viiden vuoden elossaolo-osuus on nykyisin n. 93 %.

Lue lisää

Eturauhassyövän riskitekijöistä parhaiten tunnettuja ovat ikä, rotu ja perimä. Hormonien on perinteisesti ajateltu vaikuttavan eturauhassyövän kehittymisen riskiin, mutta tutkimustulokset asiasta ovat osin ristiriitaisia ja epäselviä.

Lue lisää

Mikä on PSA?

PSA on eturauhassyövän diagnostiikassa ja seurannassa käytettävä merkkiaine. Nykyään eturauhassyöpäepäily herää useimmiten koholla olevan PSA-arvon takia, ei oireiden. Vähäisistäkin virtsaamisoireista kärsiville yli 50-vuotiaille miehille on tehtävä PSA-määritys ja muut asianmukaiset tutkimukset mahdollisen eturauhassyövän toteamiseksi.

Lue lisää
mies-ja-tabletti

Miten eturauhassyöpä oireilee?

Paikallinen ja parannettavissa oleva eturauhassyöpä ei juurikaan oireile, vaan oireet johtuvat samanaikaisesti esiintyvästä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. Eturauhassyövän edetessä tauti voi aiheuttaa paikallisia oireita, jotka ovat samanlaisia kuin hyvänlaatuisessa liikakasvussa, mm. virtsavaivat.

Lue lisää
vanha-pariskunta-pieni

Periytyykö eturauhassyöpä?

Pohjoismaiseen kaksosaineistoon perustuvan tutkimuksen perusteella eturauhassyövän kehittymisessä perimällä on suurin merkitys tutkituista syövistä. Jos miehen isällä tai veljellä on todettu eturauhassyöpä, hänen riskinsä sairastua on kaksinkertainen verrattuna miehiin, joiden suvussa eturauhassyöpää ei ole esiintynyt.

Lue lisää
isä-ja-poika