Voiko syöpäseulonnalla pidentää ihmisten elinikää?

Kansainvälisen tutkijaryhmän tarkoituksena oli selvittää, voidaanko nykyisin käytössä olevilla syöpäseulonnoilla pidentää ihmisten elinikää.

Mukana olivat tavallisimmat nykyään seulottavat syövät: rintasyöpä, paksunsuolen/peräsuolen syöpä, keuhkosyöpä ja eturauhassyöpä.

He tekivät systemaattisen katsauksen satunnaistetuista kliinisistä vertailevista tutkimuksista, joissa seuranta-aika oli vähintään 9 vuotta ja joissa oli raportoitu kokonaiskuolleisuus ja mahdollisesti saavutettu pidentynyt elinaika seulotuilla ja ei-seulotuilla yli 2 100 000 henkilöillä. Viimeisin kirjallisuushaku oli tehty lokakuussa 2022.

Eturauhassyövän PSA-seulontatutkimuksessa oli mukana yhteensä 675 232 miestä neljästä eri tutkimuksesta:

I  tutkimus

II tutkimus

III tutkimus

IV tutkimus

Mediaaniseuranta-aika oli 10 vuotta. Seulottujen ryhmässä oli 303 017 miestä, ei-seulottujen ryhmässä 372 215 miestä.

Absoluuttinen eturauhassyöpäkuoleman riski oli molemmissa ryhmissä yhtä suuri eli 0.3 / 100 henkilövuotta. Samoin kokonaiskuolleisuuden riski oli yhtä suuri eli 1.3 / 100 henkilövuotta.

Kokonaiskuolleisuuden suhteellinen riski (RR) oli 0.99, luottamusväli (95 % CI) 0.98–1.01.

PSA-seulonnalla saatu eliniän pidennys oli 37 päivää (95 % CI, −37 to 73 päivää).

Tutkijoiden yhteenveto on, että vain paksusuolen loppuosan tähystyksellä (sigmoideoskopia) voidaan jossain määrin merkittävästi (3 kuukautta) pidentää näin seulottujen henkilöiden elämää.

Tutkimusta kohtaan on esitetty myös kritiikkiä.

Syöpäseulontojen tavoitteena on vähentää kuolemia seulottavaan syöpään. Seulontojen merkityksen arviointi kaikkien kuolemien perusteella on ongelmallista, sillä seulottavat syövät vastaavat hyvin pientä osaa kaikista kuolinsyistä, esimerkiksi eturauhassyövän kohdalla vuonna 2021 vain n. 3 % kaikista miesten kuolemista.

Tärkeimpänä syöpäseulonnan vaikuttavuuden mittarina käytetään yleisesti syöpäkohtaista kuolleisuutta eli voidaanko seulonnan avulla löytää syövät tai niiden esiasteet varhaisemmin, jolloin niiden eloonjäämisen ennuste on parempi. Eturauhassyövän kohdallahan näin ei välttämättä ole.

Suurin PSA-seulontaan liittyvä ongelma on kuitenkin sen aiheuttama haitta, sillä seulontaan liittyy huomattava ylidiagnostiikan vaara. Tämä johtuu siitä, että PSA:n avulla todetaan paljon pieniä ja kliinisesti merkityksettömiä syöpiä, jotka löytämättöminäkään eivät olisi miehelle mitään haittaa hänen elinaikanaan aiheuttaneet. Tämä ylidiagnostiikka johtaa helposti myös ylihoitoon, mikä puolestaan johtaa turhien hoitojen aiheuttamiin haittoihin.

Lisää ajankohtaisia

Anna Kuisma väitteli kliinisestä syöpätautiopista Turun yliopistossa 27.1.2023.

Puheen aiheena oli eturauhassyövän kehittyvä diagnostiikka ja hoito.

Uuden tyyppisellä robotilla tehdään alkuvaiheessa urologisia eturauhassyöpäleikkauksia.