Eturauhassyöpäsanasto

adenokarsinooma rauhaskudoksen, esim. eturauhasen epiteeli- eli peittosoluista peräisi oleva syöpä
adjuvanttihoito lisähoito
agonisti spesifisen vaikutuskohdan, reseptorin, välityksellä vaikuttava lääke
aktiivinen seuranta (active surveillance, AS) potilaan oireiden, PSA-arvon ja eturauhasen tuseerauslöydöksen säännöllistä seurantaa, jonka perusteella voidaan arvioida, onko syöpä mahdollisesti aktivoitunut ja vaatii aktiivista, kuratiivista hoitoa
anamneesi esitiedot
anatomia elimistön tai elimen rakenne tai sitä tutkiva tieteen ala
androgeeni miessukupuolihormoni
androgeeniablaatio androgeenivaikutuksen esto
antiandrogeeni miessukupuolihormonin vastavaikuttaja
antiemeetti pahoinvointia estävä lääke
anuria virtsantulon väheneminen, alle 100 ml vuorokaudessa
askites vatsaonteloon kerääntynyt ylimääräinen neste
benigni hyvänlaatuinen
biopsia koepalan otto
BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
brakyterapia kudoksen sisäinen sädehoito
CRPC kastraatioresistentti eturauhassyöpä (Castration Resistant Prostate Cancer)
DAN-PSS-kaavake kyselykaavake, jonka avulla selvitetään potilaan virtsaamiseen liittyvien oireiden laatua ja määrää
diagnoosi taudinmääritys
dihydrotestosteroni 5α-reduktaasientsyymin vaikutuksesta eturauhassoluissa muodostuva ja niissä aktiivinen miessukuhormoni
dreeni laskuputki (asetetaan leikkausalueelle johtamaan pois kudosnestettä ja verta)
dysuria kirvely virtsatessa
ekstraperitoneaalinen vatsaontelon ulkopuolinen
elektiivinen etukäteen suunniteltu, ei-päivystyksellinen, esim. leikkauslistanmukainen
elinajanodote (life expectancy) odotettavissa oleva elinaika
endokriininen hoito hormonaalinen hoito
ennuste syövän kulusta tai siitä paranemisesta tehty arvio
epidemiologia syövän esiintyvyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkiva tieteen ala
epiduraalipuudutus selkäydinpuudutus
epiteelisolupeitto solu, rauhassolu; solut, jotka tuottavat eturauhasen eritteitä
estrogeeni naissukupuolihormoni
etiologia taudin alkuperä, syyt
etäpesäke alkuperäisen kasvaimen lähettämä pesäke esim. luussa, = metastaasi
evidence-based medicine (tutkimukselliseen) näyttöön perustuva lääketiede
familiaarinen suvuittain esiintyvä, suvuttainen
fysiologia elimistön tai elimen toiminta tai sitä tutkiva tieteen ala
fytoestrogeenit eräissä kasveissa (esim. soija) esiintyvät yhdisteet, joilla on samankaltaisia vaikutuksia kuin naissukuhormonilla eli estrogeenilla
geeni perintötekijä
geneettinen perintötekijöistä johtuva
GG-luokitus Grade Grouping, Gleason-pistesummia yhdistämällä saatu uusi luokitusjärjestelmä
Gleason-luokitus käytetään eturauhassyövän pahanlaatuisuutta (aggressiivisuutta) arvioitaessa
Gleason-pistesumma ”Gleason- score” yleisimmän ja toiseksi yleisimmän kasvutavan Gleason- pisteiden (kts. alla) summa (2-10); esim. 3 + 4 = 7 (yleisin kasvutapa merkitään ensiksi)
Gleason-pisteytys patologi arvioi syövän pahanlaatuisuutta sen kasvutavan mukaan histologisin perustein asteikolla 1-5; 1- hyvin erilaistunut (vähiten aggressiivinen),     5 – huonosti erilaistunut (aggressiivisin)
gradus syövän erilaistumisaste (WHO)
gynekomastia miehen rintojen suureneminen
hematuria verivirtsaisuus
HIFU ultraäänihoito (High Intensity Focused Ultrasound)
histologia kudosoppi kudosten tutkimus mikroskooppisin ja kemiallisin menetelmin
hormoni umpieritysrauhasen, esim. kiveksen erittämä aine, joka verenkierron mukana leviää elimistöön ja vaikuttaa sellaisiin soluihin, joissa on tähän hormoniin sopiva vastaanottajamolekyyli (reseptori)
hormonirefraktaarinen hormonaaliselle hoidolle reagoimaton
hormoniresistentti hormonaaliselle hoidolle reagoimaton
hydronefroosi ”vesimunuainen”, munuaisaltaan ja – pikareiden laajeneminen esim. syövän aiheuttaman munuaisen tyhjenemisesteen takia
hyperplasia solukon kasvu, solujen lukumäärän lisääntyminen
hypogonadismi sukupuolihormonin vajauksesta johtuva tila
ikävakioitu käytetään syövän yleisyyttä mitattaessa väestön rakenne-erojen eliminoimiseksi
ilmaantuvuus eli insidenssi tietyllä aikavälillä ilmaantuneiden uusien syöpätapausten määrä suhteessa henkilömäärään tai – vuosiin
IMRT intensiteettimoduloitu sädehoito
immuniteetti vastustuskyky
indikaatio hoidon aihe
induraatio kovettuma, esim. eturauhasessa tuntuen tuseerauksen yhteydessä
infiltraatio kasvaimen tunkeutuminen ympäröivään kudokseen
inkontinenssi virtsan tai ulosteen tahaton karkaaminen
inoperaabeli syöpäkasvain, jota ei voida enää leikata
insidenssi ilmaantuvuus, tietyllä aikavälillä ilmaantuneiden uusien syöpätapausten määrä suhteessa henkilömäärään tai  –vuosiin
insidentaalinen sattumalta, odottamatta löytyvä syöpä, esim. leikkauksen tai ruumiinavauksen yhteydessä
inspektio tarkastelu, katselu
invasiivinen ympäristöön tunkeutuva, leviävä, esim. paikallisesti invasiivinen eturauhassyöpä
jääleiketutkimus leikkauksen aikana patologin tekemä pikatutkimus poistetusta kudoksesta
karsinogeeni syöpää aiheuttava tekijä
kastraatio kivesten poisto
kastraatioresistentti kastraatiohoidolle (orkiektomia tai LHRH-analogi) reagoimaton
kemiallinen kastraatio kivesten toiminnan lopettaminen lääkkeillä, esim. LHRH-analogilla tai estrogeenilla
kemoterapia kemiallisesti valmistetulla lääkkeellä annettava hoito
kirurginen kastraatio eli orkiektomia kivesten  poisto
kontraindikaatio hoidon vasta-aihe
kreatiniini munuaisten toimintaa kuvaava aineenvaihduntatuote, joka voidaan mitata verestä
kryoterapia jäädytyshoito
kuolleisuus syövän aiheuttamien kuolemien suhteellinen lukumäärä
kuratiivinen parantava
kystoskooppi virtsarakon tähystin
kystoskopia virtsarakon tähystys
laparoskooppi vatsaontelontähystin
laparoskopia vatsaontelon tähystys
laparoskooppinen laparoskooppia apuna käyttäen tehty tähystysleikkaus, esim. radikaalinen prostatektomia
latentti piilevä, oireettomassa vaiheessa oleva syöpä
leikkauspreparaatti leikkauksessa poistettu elin tai elimen osa
LH luteotrooppinen hormoni eli lutropiini, aivolisäkkeen etulohkon erittämä, kivesten testosteronituotantoa säätelevä hormoni
LHRH-analogi luteotrooppisen hormonin vapauttajahormoni, hypotalamuksen (väliaivojen alaosa) erittämä hormoni, joka säätelee luteotrooppisen hormonin eli lutropiinin  erittymistä aivolisäkkeen etulohkosta
luustokartta luuston radioaktiivisella merkkiaineella tehtävä tutkimus, jolla etsitään mahdollisia etäpesäkkeitä
lykopeeni etenkin tomaateissa esiintyvä väriaine, jolla on mahdollisesti eturauhassyöpää ehkäisevä vaikutus
magneettikuvaus kts. alla MK
maligni pahanlaatuinen
meta-analyysi tutkimusten yhdistäminen, tutkimus yhdistämällä useita samaa aihetta käsitteleviä samoilla menetelmillä tehtyjä tutkimuksia
metastaasi etäpesäke
MK magneettikuvaus, radiologian alaan kuuluva lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, joka perustuu ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR). Menetelmässä mitataan vety-ytimien magneettikentässä lähettämää radiotaajuista signaalia. Siksi se soveltuu runsaasti vetyä sisältävien kudosten (rasva- ja vesipitoiset kudokset, myös luuydin) tutkimiseen
mortaliteetti kuolleisuus
MRI (Magnetic Resonance Imaging) magneettikuvaus, kts. MK
multifokaalinen monessa paikassa esiintyvä
mutaatio muutos perintötekijöissä eli geeneissä, periytyvä tai ulkoisten tekijöiden aiheuttama
mutageeninen mutaatioita aiheuttava kemiallinen tai fysikaalinen tekijä
neoadjuvantti alkuhoito, ennen varsinaista hoitoa annettava lisä/tukihoito
neoplastinen kasvaimeen liittyvä, kasvain
nokturia yövirtsaisuus, virtsaamistarve yöllä
nykturia yövirtsaisuus, virtsaamistarve yöllä
obduktio ruumiinavaus
onkologi syöpälääkäri, syöpätauteihin erikoistunut lääkäri
operaatio leikkaus
orkiektomia kivesten poistoleikkaus
osteoporoosi luukato, luuaineksen väheneminen
PAD patologisanatominen diagnoosi, jonka patologi antaa poistetun kudoksen mikroskooppisen tutkimuksen perusteella
pakkoinkontinenssi pakonomaiseen virtsaamistarpeeseen liittyvä virtsan karkaaminen (engl. urge incontinence)
palliatiivinen oireita lievittävä hoito, sairautta ei voida enää parantaa
palpaatio käsin tunnustelu, palpointi
passiivinen seuranta eli odottava seuranta (eng. watchful waiting, WW)
patologi erikoislääkäri, joka tulkitsee kudosnäytteet ja koepalat ja antaa niistä PAD-lausunnon
perineaalinen välilihan kautta tehty (esim. leikkaus)
perineum väliliha
PET (Positron Emission Tomography), PET-kuvaus, isotooppikuvausmenetelmä, jossa kerroskuvausperiaatteella tutkitaan radioisotoopilla leimatun tutkimusaineen jakaumaa elimistössä ajan ja paikan suhteen
PET-TT PET-tietokonekerroskuvaus
ponnistusinkontinenssi ponnistamiseen, esim. jopa yskäisyyn liittyvä virtsan karkaaminen (engl. stress incontinence)
preoperatiivinen leikkausta edeltävä
prevalenssi esiintyvyys, vallitsevuus, syöpätapausten määrä väestössä tiettynä ajankohtana
preventio ehkäisy, ennakkotorjunta
primaarikasvain alkuperäinen, ensimmäinen kasvain, joka voi lähettää etäpesäkkeitä
profylaksia ennaltaehkäisy
prognoosi taudin ennuste
progressio (taudin) eteneminen
prospektiivinen tulevaisuutta koskeva, etenevä (tutkimus), vrt. retrospektiivinen
prostata eturauhanen
prostatakarsinooma eturauhassyöpä
prostatektomia eturauhasen poistoleikkaus
PSA prostataspesifinen antigeeni (ng/ml tai µg/l)
PSA:n kahdentumisaika aika, jonka kuluessa PSA:n arvo kasvaa kaksinkertaiseksi (engl. PSA doubling time)
PSA:n nousunopeus nopeus, jolla PSA-arvo kasvaa (ng/ml/v. tai µg/l/v.) (engl. PSA velocity)
PSA-tiheys PSA-arvo suhteessa eturauhasen kokoon (ng/ml/g) (engl. PSA density)
PVK perus-/pieni verenkuva
pyelostomia ihon läpi munuaisaltaaseen vietävä laskuputki
QALY (Quality Adjusted Life Years) laatupainotteiset elinvuodet
radikaalinen hoitotoimenpide, kirurginen tai sädehoito, jolla kasvain poistetaan tai tuhotaan kokonaan
rakkularauhaset parillinen elin, joka muodostaa valtaosan siemennesteestä; poistetaan radikaalisen prostatektomian yhteydessä (lat. vesicula seminales)
RALP (Robot Assisted Laparoscopic Prostatectomy) robottiavusteinen, vatsaontelon tähystyksen avulla tehtävä radikaalinen prostatektomia
rektum peräsuoli
relapsi taudin uusiutuminen
residiivi syövän uusiutuminen hoidon jälkeen
retropubinen häpyluun taitse tehtävä leikkaus
retrospektiivinen taaksepäin katsova, takautuva (tutkimus), vrt. prospektiivinen
retentio virtsaretentio, virtsaumpi
riski syöpään sairastumisen todennäköisyys
riskitekijä tekijä, joka suurentaa sairastumisen todennäköisyyttä
robottileikkaus leikkausrobottia apuna käyttäen tehty tähystysleikkaus, esim. radikaalinen prostatektomia
sairastavuus (prevalenssi) syöpätapausten määrä väestössä tiettynä ajankohtana
sairastuvuus (insidenssi) ilmaantuvuus, tietyllä aikavälillä ilmaantuneiden uusien syöpätapausten määrä suhteessa henkilömäärään tai -vuosiin
seulontatutkimus oireettomien tai vähäoireisten syöpätapausten löytämiseksi järjestetty joukkotarkastus
sperma siemenneste
status potilaan kliininen tila
steroidaalinen steroidihormonin rakenteen omaava
steroidihormoni steroidirakenteen omaava hormoni, esim. androgeeni ja estrogeeni
suprapubinen häpyluun yläpuolinen; esim. suprapubinen katetri virtsaputken kauttakulkevan katetrin vaihtoehtona
sytostaatti solunsalpaaja
testis kives
testosteroni miessukupuolihormoni, joka erittyy kivesten välisoluista (Leydigin solut)
TNM –luokitus levinneisyysluokitus, T- tumor (kasvain), N – nodus (imusolmuke), M – metastasis (etäpesäke)
TPR eli ”tuseeraus per rectum” eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta
TURP eturauhasen höyläysleikkaus (Transurethral Resection of Prostate)
tuseeraus eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta
tyköhoito eturauhasyövän kudoksen sisäinen sädehoito
uremia virtsamyrkytys, johtuen munuaisten toimintakyvyn voimakkaasta heikkenemisestä, minkä seurauksena elimistön kuona-aineet kertyvät elimistöön
ureter virtsanjohdin, joka yhdistää munuaisaltaan virtsarakkoon
uretra virtsaputki johtaa virtsan rakosta ulos
urologi virtsaelinten ja miesten sukupuolielinten sairauksiin erikoistunut lääkäri
vaaratekijä riskitekijä, joka suurentaa syöpään sairastumisen todennäköisyyttä
vallitsevuus sairastavuus, prevalenssi
5α-reduktaasientsyymi entsyymi, jonka vaikutuksesta testosteroni muuttuu eturauhassoluissa dihydrotestosteroniksi, joka on aktiivinen hormoni prostatassa
virtsainkontinenssi virtsan tahaton karkaaminen
watchful waiting ”odottava tai passiivinen seuranta” ilman hoitoa, kun potilas saa oireita, hoito (yleensä palliatiivinen) aloitetaan
ylidiagnostiikka sellaisen syöpäkasvaimen löytyminen, jota ei olisi pitänyt todeta, koska sen hoito voi johtaa ylihoitoon (kts. alla)
ylihoito hoito, joka liian radikaalinen tai jota ei olisi pitänyt käyttää ollenkaan ottaen huomioon syövän luonteen, koska hoito voi aiheuttaa pahoja sivuvaikutuksia, joiden seurauksena potilaan elämänlaatu on huonompi kuin itse sairauden aiheuttama eikä vaikuta  ollenkaan potilaan jäljellä olevan eliniän pituuteen
ylikuolleisuus syövän aiheuttama kuolleisuuden lisäys verrattuna väestön keskimääräiseen kuolleisuuteen.

Mikä on PSA?

PSA on eturauhassyövän diagnostiikassa ja seurannassa käytettävä merkkiaine. Nykyään eturauhassyöpäepäily herää useimmiten koholla olevan PSA-arvon takia, ei oireiden. Vähäisistäkin virtsaamisoireista kärsiville yli 50-vuotiaille miehille on tehtävä PSA-määritys ja muut asianmukaiset tutkimukset mahdollisen eturauhassyövän toteamiseksi.

Lue lisää
mies-ja-tabletti

Periytyykö eturauhassyöpä?

Pohjoismaiseen kaksosaineistoon perustuvan tutkimuksen perusteella eturauhassyövän kehittymisessä perimällä on suurin merkitys tutkituista syövistä. Jos miehen isällä tai veljellä on todettu eturauhassyöpä, hänen riskinsä sairastua on kaksinkertainen verrattuna miehiin, joiden suvussa eturauhassyöpää ei ole esiintynyt.

Lue lisää
isä-ja-poika