Tietosuojaseloste

Päivitetty 3.8.2022

Yhteydenottolomake

Rekisterinpitäjä

Antti Rannikko
Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 63
FI-00014 Helsingin yliopisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomalainen eturauhassyöpä -verkkosivuston kautta on mahdollista lähettää palautetta. Jos palautteen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tarvitaan lähettäjän sähköpostiosoite.

Käsiteltävät tiedot

Käsiteltävät tiedot koostuvat palautteen lähettäjän ilmoittamista tiedoista:

  • nimi (ei pakollinen)
  • sähköpostiosoite (ei pakollinen)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautelomakkeen käyttäjältä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita (Googlen sähköpostitili), mutta muutoin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita. Google voi siirtää tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika ja määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes palautteeseen on vastattu.

Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Palautteen antajan ei ole pakko toimittaa henkilötietojaan palautteen antamiseksi, mutta tällöin palautteeseen ei ole mahdollista saada vastausta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja ja jos käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja saada tiedot poistetuksi erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ottamalla yhteyttä palautelomakkeen kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi).

Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä, käyttäjälle näkymättömiä tekstitiedostoja, jotka käyttämäsi internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeiden avulla verkkosivu esimerkiksi tunnistaa, oletko vieraillut sivulla aikaisemmin.

Mihin välttämättömiä evästeitä käytetään?

Välttämättömiä evästeitä käytetään sivuston toiminnallisuuden varmistamiseen. Ilman näitä evästeitä sivusto ei välttämättä toimi kunnolla.

Mihin ei-välttämättömiä evästeitä käytetään?

Ei-välttämättömiä evästeitä käytetään anonyymin kävijädatan keräämiseen ja sivuston kehittämiseen niiden avulla. Ei-välttämättömiä evästeitä käytetään suostumuksellasi.