”Syövän takia jää yhä valtavasti elinvuosia elämättä”

Suomen Syöpärekisteri on vastikään julkaissut uuden tilastoraportin Suomen syöpätilanteesta:

”Syöpä 2021”: https://syoparekisteri.fi/assets/files/2023/05/Syopa_2021_final_31052023.pdf

Vuonna 2021 todettiin 36 543 uutta syöpää ja 13 355 syöpäkuolemaa. Ilmaantuvuudeltaan yleisimpiä olivat miehillä eturauhassyöpä ja paksu- ja peräsuolisyöpä. Eturauhassyövässä ja naisten rintasyövässä potilaiden viisivuotisennuste oli yli 90 % ja paksu- ja peräsuoli- syövässä noin 70 %. Tavallisimmat syöpäkuolemien aiheuttajat olivat miehillä keuhkosyöpä ja eturauhassyöpä.

Syöpätaakkaa tarkasteltiin menetettyinä elinvuosina. Suomen väestön arvioitiin menettävän lähes 200 000 elinvuotta yhden vuoden aikana todettujen syöpien takia. Naiset menettävät eniten elinvuosia rintasyövän ja miehet keuhkosyövän takia.

Rinta- ja eturauhassyöpiä todettiin vuonna 2021 suunnilleen yhtä paljon, reilut 5 000. Menetettyihin elinvuosiin vaikuttavat kuitenkin lisäksi sairastumisikä, eloonjäämisennuste ja väestön keskimääräinen elinajanodote. Rintasyöpään sairastuneiden naisten keskimääräinen sairastumisikä on alempi kuin eturauhassyöpään sairastuneiden miesten. Lisäksi naisten keskimääräinen elinajanodote on miehiä korkeampi. Tämän vuoksi rintasyöpäkuolemien vuoksi menetettyjen elinvuosien määrä on selvästi korkeampi”

Eturauhassyöpäpotilaat ovat syövän toteamishetkellä keskimäärin 71-vuotiaita. Heidän arvioitiin elävän keskimäärin 13,0 vuotta syövän toteamisen jälkeen ja menettävän syövän takia 1,5 vuotta elinaikaa. Vuosina 2012–2021 todettiin keskimäärin 5 073 eturauhassyöpää vuosittain. Väestössä menetettiin yhden vuoden aikana todettujen eturauhassyöpien takia keskimäärin 7 610 elinvuotta.

Vuonna 2040 uusia syöpätapauksia todetaan ennusteen mukaan noin 48 200. Vuotuisen tapausmäärän ennustetaan kasvavan 26 % vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Tapausmäärän kasvu johtuu pääasiassa väestön ikääntymisestä.

Eturauhassyövän ennuste ei perustu havaittua kehitystä hyödyntävään ennustemalliin, koska yleistyneen PSA-testauksen aiheuttama epäsäännöllinen ilmaantuvuuskehitys ei sovellu mallin pohjaksi. Eturauhassyövän ennusteessa oletettiin, että kussakin ikäryhmässä ilmaantuvuus pysyy samalla tasolla kuin vuosina 2015–2019. Eturauhassyövässä tapausmäärä kasvaa 5 648 tapauksesta 6 820 tapaukseen (kasvua 21 %).

Lisää ajankohtaisia

Anna Kuisma väitteli kliinisestä syöpätautiopista Turun yliopistossa 27.1.2023.

Puheen aiheena oli eturauhassyövän kehittyvä diagnostiikka ja hoito.

Uuden tyyppisellä robotilla tehdään alkuvaiheessa urologisia eturauhassyöpäleikkauksia.