Ajankohtaista

Uutisia

Ajantasainen uutisvirta uusimmista merkittävistä eturauhassyöpään liittyvistä tutkimustuloksista ja muita uutisia.

Korkeammin koulutetuilla miehillä pienempi riski kuolla eturauhassyöpäänTähän päätelmään tuli lääketieteen lisensiaatti, urologian erikoislääkäri Heikki Seikkula väitöskirjassaan: Tutkimuksia prostataspesifisestä antigeenistä ja eturauhassyövän epidemiologiasta (”Studies on prostate-specific antigen and prostate cancer epidemiology”). Tutkimus toteutettiin Turun ylipiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Turun yliopistollisen keskussairaalan urologian klinikassa.Väitöskirjan ensimmäisessä osassa väittelijä...

Eturauhasbiopsiaan (TRUS) liittyy vähän komplikaatioita.Tähän tulokseen tuli suomalainen tutkimusryhmä, joka koostui tutkijoista Turun yliopistosta, Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistollisista sairaaloista ja Satakunnan keskussairaalasta.Tutkimus oli prospektiivinen monikeskus- ja osatutkimus suuremmasta tutkimuskokonaisuudesta, jonka tarkoituksena on selvittää magneettitutkimuksen (MRI) merkitystä eturauhassyövän diagnostiikassa.Tutkimukseen rekrytoitiin kaikkiaan 359 miestä, joista 294...

Helsingissä ja Tampereella alkaa ensi vuonna (2018) uusi eturauhassyövän seulontatutkimus.Eurooppalainen seulontatutkimus (ERSPC) on osoittanut, että PSA-testiin perustuva eturauhassyövän seulonta vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta n. 20%:lla 13 vuoden seuranta-aikana. Tähän seulontamenetelmään liittyy kuitenkin merkittävä syövän ylidiagnostiikka ja -hoito siihen liittyvine komplikaatioineen.Uuden tutkimuksen tarkoituksena on vähentää ylidiagnostiikkaa eli löytää...

Kasvi- eli fytoestrogeenien runsas käyttö on yhteydessä levinneen eturauhassyövän esiintymiseen.Tähän tulokseen tuli amerikkalainen tutkimusryhmä. Tutkimus on osa ns. PLCO-tutkimusta (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial), johon kutsuttiin yhteensä 155 000 miestä ja naista marraskuun 1993 ja heinäkuun 2001 välisenä aikana. Paitsi erilaisten seulontamenetelmien merkitystä,...

Lääketieteen lisensiaatti, urologian erikoislääkäri Kanerva Lahdensuo väitteli 22.9.2017 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta: Diagnostic and predictive tools in localized prostate cancer: biopsies, magnetic-resonance imaging, and tissue markers.Tutkimus toteutettiin Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan Urologian klinikassa vuosina 2011-2016. Väitöskirjatyön ohjaajina toimivat Antti Rannikko ja Tuomas Mirtti.Tutkimuksen neljässä osatyössä tutkittiin...

FM Matias Knuuttila väitteli Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Biolääketieteen laitoksessa 22.9.2017 kasvaintensisäisestä androgeenituotannosta eturauhassyövässä (Intratumoral androgen biosynthesis in prostate cancer: Evidence from preclinical models and clinical specimens).Androgeenit eli mieshormonit säätelevät eturauhasen ja eturauhassyövän kasvua. Levinneen eturauhassyövän ensisijainen hoitomuoto on jo vuosikymmeniä ollut kastraatio kirurgisesti tai lääkkeiden avulla....

Eturauhassyöpäpotilaat, joilla on levinnyt tauti, hyötyvät enemmän radikaalisesta hoidosta (leikkaus tai sädehoito) kuin pelkästään hormonaalisesta hoidosta.Prasanna Sooriakumaran ym. Survival Among Men at High Risk of Disseminated Prostate Cancer Receiving Initial Locally Directed Radical Treatment or Initial Androgen Deprivation Therapy. Eur Urol, Sep 2017, 72 (3): 345-351http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2017.04.002Tähän tulokseen tuli...

PSA-arvon noustessa PSA-tiheys ennustaa paremmin eturauhassyövän löytymisen kuin pelkkä PSA-arvo.Tähän tulokseen tuli amerikkalainen tutkijaryhmä juuri julkaistussa tutkimuksessaan:Joshua S. Jue ym.  Re-examining Prostate-specific Antigen (PSA) Density: Defining the Optimal PSA Range and Patients for Using PSA Density to Predict Prostate Cancer Using Extended Template Biopsy. Urology, July 2017, Volume...

Miehen suurempi pituus ja painoindeksi (BMI) ennustavat kohonnutta riskiä sairastua korkean riskin eturauhassyöpään ja kuolla siihen.Tähän tulokseen tuli suuri eurooppalainen EPIC-tutkimus (kts. alla). Prospektiiviseen monikeskustutkimukseen otti osaa 19 sairaalaa 8 maassa.Tutkimukseen osallistui 141 896 miestä. Miesten keski-ikä rekrytointihetkellä oli 52 vuotta. Keskimääräinen seuranta-aika oli 13,9 vuotta....

Paikallisen eturauhassyövän ulkoinen sädehoito alentaa potilaiden seerumin testosteronipitoisuutta.Kandalainen tutkijaryhmä Montrealista selvitti ulkoisen sädehoidon vaikutusta potilaiden seerumin testosteronipitoisuuteen.Tutkimuksessa oli mukana 248 potilasta, joiden mediaani seuranta-aika oli 72 kuukautta.186 potilaalla (75,0%) testosteronipitoisuus laski ja keskimääräinen alenema oli 30%. 112 potilaalla (45,2%) kehittyi biokemiallinen hypogonadismi (testosteronivajaus = testosteronipitoisuus...