Hormonaalinen hoito

Kivesten testosteronituotanto voidaan lopettaa joko kirurgisesti tai lääkkeellisesti. Kirurgisessa toimenpiteessä, ns. orkiektomiassa, joka voidaan tehdä paikallispuudutuksessa päiväkirurgisena toimenpiteenä, poistetaan kokonaan kivekset ja lisäkivekset tai poistetaan vain kivesten hormonia ja siittiöitä tuottava kudos (subkapsulaarinen orkiektomia).

Lääkkeellisesti kivesten hormonituotanto voidaan lakkauttaa antamalla luteotrooppista hormonia (LH) vapauttavaa hormonia (LHRH-analogi) suurina annoksina, jolloin aivolisäkkeen etulohkostaperäisin olevan, kivesten testosteronituotantoa stimuloivan LH:n eritys loppuu ja saadaan aikaan ns. lääkkeellinen kastraatio. LHRH-analogi annetaan pistoksina ihonalle tai lihakseen yhden tai kolmen, nykyään jopa kuuden kuukauden välein. Tällaisia LHRH-analogeja ovat busereliini, gosereliini, leuproreliini ja triptoreliini.

Lääkkeellinen kastraatio saadaan aikaan myös antamalla suurina annoksina
naissukupuolihormonia eli estrogeenia. Sen vaikutus perustuu myös LH:n erityksen estämiseen. Mahdollisesti estrogeenilla on myös suoraa sytotoksista vaikutusta eturauhassyöpäsoluihin. Suomessa ja Pohjoismaissa eniten käytetty estrogeeni on ollut lihaksen pistettävä polyestradiolifosfaatti. Orkiektomia, LHRH-analogihoito ja estrogeenihoito ovat yhtä tehokkaita. Niiden vaikutus alkaa varsin nopeasti, muutaman viikon sisällä, orkiektomian lievittävä vaikutus esimerkiksi etäpesäkkeiden aiheuttamassa kivussa jopa muutamassa päivässä. Orkiektomiaan ja LHRH-analogihoitoon liittyy sivuvaikutuksina kuumia aaltoja, hikoilua, anemisoitumista, osteoporoosia, lihasmassan vähenemistä ja impotenssia. Estrogeenihoitoon näitä sivuvaikutuksia liittyy selvästi vähemmän. Sen käyttöä on rajoittanut erikoisesti negatiiviset
sydän- ja verisuonivaikutukset. Se aiheuttaa myös rintojenkasvua ja aristusta, joita tosin voidaan varsin tehokkaasti estää antamalla pienet sädeannokset rintoihin (”mammasädetys”).

Antiandrogeenit

Antiandrogeenit ovat lääkkeitä, jotka estävät androgeenien vaikutuksen eturauhassyöpäsoluissa estämällä niiden sitoutumisen solutuman hormonireseptori-molekyyliin. Näin ollen nämä lääkkeet estävät myös lisämunuaisista erittyvien androgeenien vaikutuksen eturauhassyöpäsoluihin.

Näitä lääkkeitä annostellaan tabletteina suun kautta päivittäin.

Suomessa on ollut käytössä bikalutamidi ja flutamidi, jotka ovat ns. ei-steroidaalisia antiandrogeeneja sekä steroidihormonirakenteen omaava syproteroniasetaatti. Eri hormonaalisen hoidon muotoja voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistelmänä esimerkiksi antamalla samanaikaisesti LHRH-analogia ja antiandrogeenia. Tällöin puhutaan ns. totaalisesta androgeeniestosta, jonka paremmuudesta yksittäiseen endokriiniseen hoitoon verrattuna ei ole kuitenkaan tieteellistä näyttöä. Yleensä antiandrogeenia annetaan LHRH-analogihoidon alussa parin viikon ajan estämään ns. flare ilmiö, joka johtuu analogihoidon alkuvaiheessa tapahtuvan testosteronitason lyhytaikaisen nousun aiheuttamasta oireiden, esimerkiksi kipujen
pahenemisesta.

LHRH-analogia tai antiandrogeenia voidaan käyttää myös lisähoitona samanaikaisesti radikaalisen paikallishoidon (leikkaus tai sädehoito) kanssa (neoadjuvantti endokriininen hoito) tai sen jälkeen (adjuvantti endokriininen hoito). Hormonaalista hoitoa on tutkimusluonteisesti annettu myös jaksottaisesti (intermittoiva endokriininen hoito). Näyttöä sen paremmuudesta jatkuvaan hormonaaliseen hoitoon verrattuna ei kuitenkaan ole.

Toisen polven antiandrogeenit (ns. androgeenisignalointireitin inhibiittorit, ARSI), kuten entsalutamidi, jonka vaikutus tulee androgeenireseptorin salpauksen kautta, estävät entistä tehokkaammin androgeenisignalointireitin toimintaa. Niiltä puuttuu myös agonistinen vaikutus, joka on vanhojen antiandrogeenien haitallinen ominaisuus. Lääkkeet ovat hyvin siedettyjä.

Entsalutamidin on osoitettu pidentävän merkittävästi elinaikaa potilailla, jotka sairastivat kastraatioresistenttiä metastasoitunutta eturauhassyöpää ja jotka olivat jo saaneet dosetakselisolunsalpaajahoidon.

Uudet hormonaalisesti vaikuttavat lääkkeet

Päivitetty 23.10.2020

Abirateronia sisältävä Zytiga®-valmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2014 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa eturauhassyöpä yhdistelmänä prednisonin tai prednisolonin kanssa etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa miehillä, joiden tauti on edennyt dosetakseliin pohjautuvan solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen.

Entsalutamidia sisältävä Xtandi®-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2015 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa miehillä, joiden tauti on edennyt dosetakseliin pohjautuvan solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen. Abirateronin ja entsalutamidin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella.

Suomessa on rekisteröity myös toinen ARSI-valmiste, apalutamidi (Erleada®), joka teholtaan ja sivuvaikutuksiltaan on verrattavissa entsalutamidiin.  Suomalainen lääketehdas Orion kehitti 2000-luvulla uuden ARSI-lääkemolekyylin, jonka vaikuttava aine on nimeltään darolutamidi. Mahdollista on, että sillä on parempi turvallisuusprofiili kuin entsalutamidilla ja apalutamidilla, mitä tulee keskushermostoperäisiin sivuvaikutuksiin johtuen sen vähäisestä veriaivoesteen läpäisystä. Lue lisää darolutamiditutkimuksesta: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1815671.

Darolutamidi, nimeltään Nubeca®, on maaliskuussa 2020 saanut myyntiluvan EU:ssa. Lääke valmistetaan Suomessa.

Mikä on PSA?

PSA on eturauhassyövän diagnostiikassa ja seurannassa käytettävä merkkiaine. Nykyään eturauhassyöpäepäily herää useimmiten koholla olevan PSA-arvon takia, ei oireiden. Vähäisistäkin virtsaamisoireista kärsiville yli 50-vuotiaille miehille on tehtävä PSA-määritys ja muut asianmukaiset tutkimukset mahdollisen eturauhassyövän toteamiseksi.

Lue lisää
mies-ja-tabletti

Miten eturauhassyöpä oireilee?

Paikallinen ja parannettavissa oleva eturauhassyöpä ei juurikaan oireile, vaan oireet johtuvat samanaikaisesti esiintyvästä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. Eturauhassyövän edetessä tauti voi aiheuttaa paikallisia oireita, jotka ovat samanlaisia kuin hyvänlaatuisessa liikakasvussa, mm. virtsavaivat.

Lue lisää
vanha-pariskunta-pieni

Periytyykö eturauhassyöpä?

Pohjoismaiseen kaksosaineistoon perustuvan tutkimuksen perusteella eturauhassyövän kehittymisessä perimällä on suurin merkitys tutkituista syövistä. Jos miehen isällä tai veljellä on todettu eturauhassyöpä, hänen riskinsä sairastua on kaksinkertainen verrattuna miehiin, joiden suvussa eturauhassyöpää ei ole esiintynyt.

Lue lisää
isä-ja-poika