Ikä huonontaa eturauhassyövän leikkaustuloksia

Uuden australialaistutkimuksen mukaan ikä huonontaa eturauhassyövän leikkaustuloksia.

Tutkimuksen tulosten mukaan sekä leikkauksen jälkeinen merkittävä virtsaamiseen liittyvä haitta että tarvittavien vaippojen määrä kasvoi iän myötä.

Tutkimus on laajin toistaiseksi tehty robottiavusteisen eturauhasen poistoleikkauksen jälkeistä virtsankarkailua käsittelevä tutkimus, jossa on otettu huomioon vaippojen käytön lisäksi virtsankarkailun aiheuttama subjektiivinen haitta yli 75-vuotiailla potilailla. Tutkimuksen tulokset kuvaavat siis ”tosielämän” tilannetta.

Aiemmat tutkimustulokset iän vaikutuksesta eturauhasen täydellisen poistoleikkauksen jälkeiseen virtsapidätyskykyyn ovat olleet ristiriitaisia, varsinkin korkeimmissa ikäryhmissä. Tutkimuskohortit ovat olleet varsin pieniä ja potilaat yleensä alle 70-vuotiaita.

Perinteisesti eturauhasen täydellisen poistoleikkauksen ikärajana on pidetty juuri 70 vuotta tai ainakin 10 vuoden odotettavissa jäljellä olevaa ikää. Eliniän odote kuitenkin kasvaa koko ajan, ainakin länsimaissa ja näin ollen myös leikkaukseen sopivien potilaiden määrä tulee kasvamaan.

Haittavaikutuksia tutkittiin myös yli 75 vuotiailla potilailla

Australialainen ryhmä selvitti kahden prospektiivisen monikeskustutkimuksen perusteella iän vaikutusta leikkauksen jälkeiseen virtsanpidätyskykyyn. Tutkimuksessa huomioitiin myös yli 75 vuotiaat potilaat.

Kohortti käsitti yli viisituhatta potilasta, joille oli tehty robottiavusteinen leikkaus vuosien 2008 ja 2019 välisenä aikana. Merkittävä virtsaamiseen liittyvä haitta ja virtsanpidätyskyvyn heikkenemisen takia tarvittavien vaippojen määrä arvioitiin 12 kuukautta leikkauksen jälkeen.

Arvioinnissa käytettiin eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaadun arviointiin kehitettyä EPIC-26 kyselyä. Kyselytutkimuksen toteutti kolmas ulkopuolinen taho eikä leikkaava kirurgi. Tällöin todennäköisesti tulokset ovat myöskin objektiivisempia.

Tulosten mukaan sekä merkittävä virtsaamiseen liittyvä haitta että tarvittavien vaippojen määrä kasvoi iän myötä.

Ilman vaippaa pärjäävien määrä väheni merkittävästi iän lisääntyessä. Vain puolet yli 75 vuotiaista pärjäsi ilman vaippaa vuoden kuluttua leikkauksesta. Alle 55 vuotiaista ilman vaippaa taas pärjäsi 86 prosenttia. 55-64-vuotiaista potilaista 79 prosenttia pärjäsi ilman vaippaa ja 65-74-vuotiaista 68 prosenttia.

Merkittävän haitan osuus taas kasvoi iän mukana seuraavasti: alle 55 vuotiaista potilaista 4,2 prosenttia koki merkittävää haittaa ja 55-64 vuotiaista 6,8 prosenttia. 65-74 vuotiaiden kohdalla merkittävää haittaa koki 9,1 prosenttia ja yli 75 vuotiaiden kohdalla jo 12,9 prosenttia. Tilastollisesti merkittävä ero todettiin alle 55-vuotiaiden ja 65–69-vuotiaiden välillä. Sen sijaan vastaavaa eroa ei todettu yli 70-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden välillä.

Tulokset: virtsanpidätyskyky heikkeni iän myötä

Australialaistutkimuksen mukaan leikkauksen jälkeinen virtsanpidätyskyky heikkeni iän myötä, kuten olettaa saattoi. Pelkästään haitan suhteen ei tosin todettu merkittävää eroa 70–75-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden välillä. Tuloksia voitaneen pitää suuntaa antavina ja ne on hyvä huomioida keskusteltaessa potilaan kanssa leikkaukseen liittyvistä komplikaatioista.

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää muun muassa muiden sairauksien ja lääkitysten huomioon ottamista. Tutkimus ei myöskään ottanut kantaa leikkaustekniikkaan, vaikka niin sanotulla hermosäästävällä leikkauksella katsotaan olevan merkitystä myös virtsanpidätyskyvyn säilyttämisen kannalta. Tutkimuksen seuranta-aika oli myös varsin lyhyt, vain 12 kuukautta. Muiden tutkimusten perusteella tiedetään virtsankarkailun paranevan ajan myötä, jopa kahden vuoden kuluttuakin.

Ehkä tässäkin asiassa paljon ratkaisee kirurginen taito ja kokemus.

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori.

Lisää ajankohtaisia