Väitös: PIM-kinaaseilla oleellinen merkitys eturauhassyövän synnyssä ja kehityksessä

FM Sini Eerolan syöpägenetiikan alaan kuuluva väitöskirja ”The role of PIM kinases in prostate cancer – promoting and inhibiting factors” tarjoaa uutta tietoa PIM-kinaasien roolista eturauhassyövässä. Tulosten perusteella PIM-kinaaseilla on oleellinen merkitys eturauhassyövän synnyssä ja kehityksessä yhdessä MYC- ja ERG-syöpäproteiinien kanssa. Tutkimustuloksista voi olla tulevaisuudessa hyötyä potilaiden hoidossa, mutta tällaisten terapeuttisten mahdollisuuksien arvioimiseksi tarvitaan vielä lisää tutkimuksia.

— Väitöskirjatutkimusten perusteella kaikkia kolmea PIM-kinaasiperheen jäsentä ilmennetään eturauhassyövässä enemmän kuin terveessä eturauhaskudoksessa, kuten myös kahta muuta tähän syöpään liitettyä proteiinia, MYC- ja ERG-transkriptiofaktoria, kertoo Eerola tiedotteessa.

Mitä ovat PIM-kinaasit?

PIM-kinaasit ovat tunnettuja entsyymejä, jotka liiallisesti ilmentyneinä edistävät solujen jakautumista ja estävät solukuolemaa. PIM-kinaasit myös stimuloivat monia transkriptiotekijöitä, jotka edistävät syövän kehitystä ja etenemistä. Kaikkien PIM-kinaasien (1, 2, 3) on havaittu ilmenevän liiallisesti myös eturauhassyövässä, jossa niiden yli-ilmeneminen korreloi huonon tautiennusteen ja syövän pahanlaatuisuuden kanssa.

PIM-kinaasien lisäksi myös MYC- ja ERG-syöpäproteiinien liiallinen ilmeneminen on hyvin yleistä eturauhassyövässä. Eerola tutki PIM-kinaasien yhteisekspressiota näiden syöpäproteiinien kanssa sekä sitä, miten ne säätelevät PIM-signaalinvälitysreittiä.

Tutkimustulos: PIM-kinaasit edistävät eturauhassyövän kehittymistä yhdessä syöpäproteiini MYCin kanssa

Tulosten mukaan PIM1- ja PIM3-kinaasit edistävät MYCin kanssa eturauhassyövän kehittymistä. Tulokset osoittivat, että myös ERG-proteiinin ekspressio voimistuu yhdessä kaikkien PIM-kinaasien ilmenemisen kanssa.

Lisäksi havaittiin, että ERG voi säädellä kaikkien kolmen PIM-kinaasin ilmenemistä eturauhassyöpäsoluissa. PIM-proteiinien ilmenemistasot kasvoivat verrattuna hyvänlaatuisiin eturauhasnäytteisiin. Lisäksi PIM1 ja PIM2 – ilmenemistasot voimistuivat eturauhassyövän edetessä primaarisesta syövästä kastraatioresistenttiin muotoon.

PIM-kinaasien toimintaa estävällä yhdisteellä nimeltään DHPCC-9 pystyttiin onnistuneesti ehkäisemään hiiren eturauhaseen ruiskutettujen eturauhassyöpäsolujen kasvua sekä verisuonituksen ja etäpesäkkeiden muodostumista.

PIM-kinaaseilla on oleellinen merkitys eturauhassyövän synnyssä ja kehityksessä.

Yhteenvetona väitöskirjan tulokset osoittavat, että PIM-kinaaseilla on oleellinen merkitys eturauhassyövän synnyssä ja kehityksessä. Lisäksi PIM-signalointireitin estolääkityksestä voisi olla hyötyä etenkin sellaisille eturauhassyöpäpotilaille, joilla PIM-tasot ovat korkealla ja joilla on etäpesäkkeitä. Koska PIM-kinaasit toimivat yhteistyössä muiden syöpäproteiinien kanssa, voisi niiden yhteisestosta olla hyötyä potilaiden hoidossa. Lisää tutkimuksia kuitenkin tarvitaan tällaisten terapeuttisten mahdollisuuksien arvioimiseksi.

Väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 11.3.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Juha Klefström Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimi professori Tapio Visakorpi.

Väitöskirja koostuu kolmesta osatyöstä:

I Pim kinases promote migration and metastatic growth of prostate cancer xenografts by employing the CXCL12/CXCR4 pathway.

II Phosphorylation of NFATC1 at multiple sites is essential for its ability to promote prostate cancer cell migration and invasion.

III Expression and ERG-regulation of PIM kinases in prostate cancer.

Sakari Rannikko cv-kuva

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori.