Komissio ehdottaa eturauhassyövän seulontaa koskevan suosituksen päivittämistä

EU:n komissio ehdottaa syövän seulontaa koskevan suosituksen päivittämistä ja eturauhassyöpäseulonnan aloittamista Euroopan unionissa. Komission tiistaina julkaiseman suositusehdotuksen mukaan unionissa tulisi aloittaa eturauhassyöpäseulonnat alle 70-vuotiaille miehille. Seulonta toteutettaisiin PSA-testeillä ja siinä hyödynnettäisiin myös MRI-kuvantamista.

Komission mukaan seulonnalla on mahdollista saavuttaa kansanterveydellisiä hyötyjä kustannustehokkaasti, jos seulontaohjelmat toteutetaan asteittain, organisoidusti ja systemaattisesti näyttöön perustuviin suuntaviivoihin nojaten.

Eturauhassyöpäseulonnan hyödyllisyyteen ja kustannustehokkuuteen liittyy kuitenkin vielä avoimia kysymyksiä erityisesti yli- ja alidiagnosointia koskevien riskien tasapainottamisen osalta. 

Komission ehdottama uusi suositus korvaisi tällä hetkellä voimassa olevan Euroopan unionin neuvoston syöpäseulontasuosituksen vuodelta 2003. Neuvoston suositukset ohjaavat kansallista päätöksentekoa, mutta ne eivät sido jäsenvaltioita oikeudellisesti.

Mihin komission ehdotus perustuu?

Komissio pohjaa ehdotuksensa sen johtavien tiedeneuvonantajien ryhmän antamaan kannanottoon maaliskuulta. Kannanotto taas perustuu SAPEAn tuottamaan syöpäseulonnan tieteellistä näyttöä arvioivaan raporttiin.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides esitteli komission syöpäseulontaa koskevan suositusehdotuksen tiistaina 21.9.2022. Kuva: Bogdan Hoyaux / European Union, 2022

SAPEAn raportin mukaan eturauhassyövän väestöpohjaisen seulonnan hyödyistä on näyttöä erityisesti silloin kun seulonnassa hyödynnetään PSA-testin lisäksi jatkotutkimuksina MRI-kuvantamista ja hoitona aktiivista seurantaa välittömän parantavan hoidon sijaan. Oireettomien miesten ad hoc-testausta sen sijaan tulisi välttää ylihoitamisen ja ylidiagnosoinnin riskin pienentämiseksi, erityisesti vanhemmilla miehillä.

Raportin mukaan eturauhassyöpäseulonnan hyödyllisyyteen ja kustannustehokkuuteen liittyy kuitenkin vielä avoimia kysymyksiä erityisesti yli- ja alidiagnosointia koskevien riskien tasapainottamisen osalta.

Vaikka seulonnan haittoja voidaan pyrkiä minimoimaan suunnittelemalla ja kohdentamalla seulonta tarkasti, laadukas tutkimustieto satunnaistetuista tutkimuksista, jotka osoittaisivat PSA- ja MRI-pohjaisen seulonnan hyötyjen ylittävän haitat, puuttuu.

Uusimmat ajankohtaiset