Suomen Syöpärekisteri on julkaissut päivitetyt tilastot syöpätautien tilanteesta vuonna 2020

Suomen syöpärekisterin päivitetty tilastoraportti avaa tarkemmin ensimmäisen koronavuoden vaikutuksia syöpien toteamiseen.

Kaikkiaan vuonna 2020 uusia syöpiä todettiin noin 4 % eli 1 600 tapausta odotettua vähemmän. Ensimmäisenä koronavuotena jäi toteamatta 9 % eturauhassyövistä (480 syöpää).

Vuonna 2020 Suomessa todettiin 18225 miesten uutta pahanlaatuista kasvainta, joista 5035 eli 28 % oli uusia eturauhassyöpätapauksia.

Eturauhassyöpien määrä on pysytellyt viime vuosien tasolla. Ikävakioidussa ilmaantuvuudessa on tapahtunut lievää laskua. Aikaisemmin todetut ilmaantuvuuserot maan eri osien välillä ovat tasaantumassa.

Eturauhassyövän 5-vuotisennuste pysyi edelleen hyvällä tasolla ollen 94 %.

Myös erityisvastuualueiden (ERVA) väliset erot ilmaantuvuudessa olivat lähes hävinneet vuoteen 2020 mennessä. Pienet erot ilmaantuvuudessa eri koulutusasteiden välillä ovat säilyneet ennallaan painottuen vähäisessä määrin korkeammalle koulutusasteelle.

Ikävakioitu eturauhassyöpäkuolleisuus jatkoi  selvää laskua

Lukumääräinen eturauhassyöpäkuolleisuus pysyi edellisvuosien tasolla. Vuonna 2020 eturauhassyöpään kuoli Suomessa 929 miestä.

Sen sijaan ikävakioitu kuolleisuus jatkoi edelleen selvää laskua, joka alkoi jo 1990-luvun alussa. Eturauhassyövän 5-vuotisennuste pysyi edelleen hyvällä tasolla ollen 94 %.

Huolestuttava piirre tilastoissa on rekisteriin ilmoitettujen uusien, levinneisyysasteeltaan tuntemattomien tapausten kasvava osuus. Vuosina 2015–2020 se oli jo 82 %. Syy lienee rekisteriin tulevien ilmoitusten epätarkkuudessa.

Suomen Syöpärekisterin juuri julkaistu tilastoraportti avaa tarkemmin
ensimmäisen koronavuoden vaikutuksia syöpien toteamiseen. Kaikkiaan
vuonna 2020 uusia syöpiä todettiin noin 4 % eli 1 600 tapausta odotettua
vähemmän. Ensimmäisenä koronavuotena jäi toteamatta 6 % rintasyövistä
(330 syöpää) ja 9 % eturauhassyövistä (480 syöpää).

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori

Lisää ajankohtaisia