Saksalainen tutkimus: PSA-testi ei sovellu eturauhassyövän seulontaan

2.5.2022

Uuden saksalaisen tutkimustuloksen mukaan PSA-testi ei sovellu eturauhassyövän seulontaan.

Tutkimuksessa havaittiin, että PSA-seulonta johtaa merkittävään ylidiagnostiikkaan ilman, että kokonaiskuolleisuus pienenisi. Tutkimuksen on toteuttanut Suomen Valviraa vastaava saksalainen virasto.

Tulosten perusteella tekijät arvioivat PSA-seulonnan aiheuttavan enemmän harmia kuin hyötyä eivätkä näin ollen voi suositella sen käyttöönottoa Saksassa.

PSA-seulonnan haittana merkittävä ylidiagnostiikka

Tutkijat toteuttivat tutkimuksen tekemällä PSA-seulontaa koskevan kirjallisuushaun vuosien 2013 ja 2019 väliseltä ajalta. Tarkempaan analysointiin he hyväksyivät mukaan yhteensä yksitoista tutkimusta. Tutkimukset olivat kontrolloituja ja randomisoituja ja niihin oli osallistunut yhteensä 416 000 miestä.

Tutkijat totesivat tulosten perusteella PSA-seulonnan vähentävän eturauhassyöpäspesifistä kuolleisuutta ja etäpesäkkeisen taudin ilmaantumista. Kokonaiskuolleisuuteen seulonnalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta. Sen sijaan PSA-seulonta johti merkittävään ylidiagnostiikkaan ja sen seurauksena hoitojen aiheuttamiin komplikaatioihin. Hoidot aiheuttivat potilaille esimerkiksi virtsankarkailua ja erektiohäiriöitä. Väärät positiiviset testitulokset johtivat myös turhiin koepalan ottoihin ja niihin liittyviin komplikaatioihin.

Tulosten perusteella PSA-seulonnan haitat ovat hyötyjä suuremmat, eivätkä tutkijat sen vuoksi voi suositella PSA-seulonnan käyttöönottoa väestöpohjaisessa eturauhassyövän seulonnassa Saksassa.

Kehittyvät testit ja menetelmät voivat mahdollistaa eturauhassyöpäseulonnan tulevaisuudessa

Suomessa käytiin muutama vuosi sitten kiivasta keskustelua väestöpohjaisen PSA-seulonnan käyttöönotosta puolesta ja vastaan. Uusi saksalainen tutkimus tukee näkemystä siitä, että PSA-testi ei sovellu eturauhassyövän seulontaan myöskään Suomessa.

Jotta väestöpohjainen eturauhassyöpäseulonta olisi mielekästä tulevaisuudessa, tarvitaan uusia ja parempia testejä ja menetelmiä. Näitä koskevia tutkimuksia on menossa myös Suomessa. Yksi tällaisista tutkimuksista on ProScreen-tutkimus, jonka toteuttajia ovat Helsingin yliopisto yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) kanssa sekä Tampereen yliopisto yhteistyössä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (TAYS) kanssa. Yhtenä ProScreen-hankkeen johtajista toimii toinen Suomalainen eturauhassyöpä -sivuston asiantuntijoista, Antti Rannikko.

ProScreen-tutkimuksen ensimmäisen seulontakierroksen tulokset pyritään julkaisemaan tänä vuonna (2022). Jo niiden perusteella on mahdollista pitkälti arvioida, voidaanko eturauhassyövän seulonnan hyötyjen ja haittojen välistä suhdetta merkittävästi parantaa. Vaikutuksia kuolleisuuteen saadaan kuitenkin odottaa vielä vuosia.

Sakari Rannikko cv-kuva

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori.