Onko magneettikuvauksesta käyttöä eturauhassyövän seulontaan?

Onko magneettikuvauksesta käyttöä eturauhassyövän seulontaan?

PSA-tutkimukseen perustuva rutiinimainen väestön eturauhassyöpäseulonta ei ole toistaiseksi oikeutettua sen aiheuttamien haittojen takia.

PSA:n avulla todetaan paljon pieniä ja kliinisesti merkityksettömiä syöpiä, joista ei olisi miehelle mitään haittaa hänen elinaikanaan. Tämä ylidiagnostiikka johtaa helposti myös ylihoitoon (kirurgia/sädehoito) ja edelleen niiden aiheuttamiin komplikaatioihin ja lisäkustannuksiin.

Eturauhasen magneettikuvauksen eli MRI-kuvauksen on osoitettu merkittävästi parantavan eturauhassyövän diagnostiikkaa. MRI kuvauksen avulla kliinisesti merkittävät, eli hoitoa vaativat, eturauhassyövät todetaan aiempaa paremmin. Toisaalta MRI:n hyvä puoli on, että se ei niin helposti näytä kliinisesti merkityksettömiä eli turhia ”näennäissyöpiä” eli MRI vähentää eturauhassyövässä ylidiagnostiikkaa.

MRI-avusteista eturauhassyövän diagnostiikkaa ei ole kuitenkaan tutkittu eturauhasyövän seulonnassa. Vaikka MRI:n on todettu satunnaistetuissa tutkimuksissa parantavan eturauhassyövän diagnostiikkaa potilailla, jotka on lähetetty jatkotutkimuksiin eturauhassyöpäepäilyn takia, emme tiedä, toimiiko MRI-seulontatutkimuksena.

Alkuvuodesta 2018 alkoi Helsingissä ja Tampereella uusi väestöpohjainen kolmiportainen eturauhassyövän seulontatutkimus. Seulontaryhmään kuuluvilta miehiltä määritetään kokonais-PSA ja jos se on ≥ 3 ng/ml, heille tehdään verinäytteestä ns. 4KScore- eli multikallikreiini paneelitutkimus (kokonais-PSA, vapaa PSA, intakti PSA ja hK2 (human kallikrein-related peptidase-2), jonka on todettu ennustavan

aggressiivisen (Gleason Grade Group / GGG ≥ 2) syövän mahdollisuutta merkittävästi paremmin kuin pelkkä kokonais-PSA:n määritys. Jos 4KScore-tutkimus on positiivinen, tehdään tutkittavalle seuraavaksi ns. mpMRI (multiparametrinen eli monimuuttujainen magneettikuvaus) eturauhasesta. Tämän jälkeen magneettikuvauksessa todetuista epäilyttävistä (”positiivista”) kohdista otetaan suunnatut koepalat (fuusiobiopsiat). ProScreen-tutkimuksen tarkoituksena on siis vähentää ylidiagnostiikkaa eli löytää vain kliinisesti merkittävät, välitöntä hoitoa vaativat eturauhassyövät, mutta kuitenkin säilyttää merkittävä pienentävä vaikutus eturauhassyöpäkuolleisuuteen.

Lontoolainen yhden keskuksen tutkimus yritti selvittää MRI:n käyttökelpoisuutta eturauhassyövän seulonnassa.

Tutkimus tehtiin miesten iän, ei PSA-arvon perusteella eli kahdeksan yleislääkäriä lähetti kutsun satunnaistetusti 2096 miehelle, iältään 50–75 vuotta, MRI-tutkimukseen ja PSA-testiin. 457 (22 %) miestä otti kutsun vastaan ja heistä 303 miehelle tehtiin molemmat seulontatutkimukset. Miesten keski-ikä oli 62 vuotta ja mediaani PSA 1.2 ng/ml. Vanhemmat miehet osallistuivat aktiivisemmin tutkimukseen.

Miehille, joilla oli magneettikuvauksessa syövän suhteen epäilyttävä löydös tai PSA-tiheys (PSA-D) oli ≥0.12 (ng/ml/ml) tehtiin jatkotutkimukset (koepalat).

48/303 (16 %) miehellä eli joka kuudennella seulontoihin kutsutulla miehellä oli positiivinen MRI-löydös ja heistä 25 (48 %) miehellä syöpä oli kliinisesti merkittävä. Heidän mediaani-PSA-arvonsa oli 1,2 ng/ml ja 32 miehellä (67 %) PSA oli alle 3 ng/ml.

Lisäksi 16/303 (5 %) todettiin pelkästään koholla oleva PSA-tiheys ja heistä 4 (25 %) miehellä merkittävä syöpä.

Eli yhteensä koepalojen perusteella 29 (9,6 %) miehellä todettiin kliinisesti merkittävä syöpä ja kolmella (1 %) miehellä ei merkittävä syöpä.

Nyt saatu data auttaa mallintamaan MRI:n käyttöä ensisijaisena seulontavälineenä laajemmissa eturauhassyöpäseulontatutkimuksissa riippumatta PSA-testin tuloksesta.

Tutkijoiden mukaan MRI:n käyttö tällöin voisi vähentää ylidiagnosointia ja tarpeettomia biopsioita.

Tällöin voitaisiin mahdollisesti jopa hyödyntää liikkuvaa magneettikuvauslaitteistoa tai mahdollisesti perustaa seulontakeskuksia tätä varten.

Tutkimuksella on kuitenkin rajoituksensa. Aineisto on pieni, mihin on saattanut vaikuttaa tutkimuksenaikainen koronaepidemia.

Tutkimus on tehty hyvin Lontoo-keskeisesti, joten se ei anna maan laajuista kuvaa.

Tutkimuksen perusteella magneettikuvaus yksinään ei ainakaan toistaiseksi sovellu seulontamenetelmäksi, mutta kuten tutkijatkin ”vihjaavat”, sillä voisi olla käyttöä muitten tutkimusten kanssa askeleittain etenevässä seulonnassa (vrt. ProScreen).

Tässä kysymyksessä tarvitaan vielä monta ja monia vuosia kestäviä tutkimuksia.

Lisää ajankohtaisia

Anna Kuisma väitteli kliinisestä syöpätautiopista Turun yliopistossa 27.1.2023.

Puheen aiheena oli eturauhassyövän kehittyvä diagnostiikka ja hoito.

Uuden tyyppisellä robotilla tehdään alkuvaiheessa urologisia eturauhassyöpäleikkauksia.