ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 1
Lähetekäsittely ja tutkimuksiin pääsy

“Siinä vaiheessa kun eturauhassyöpäepäily on herännyt, niin hoitava lääkäri tekee lähetteen tyypillisesti oman alueen urologiseen yksikköön jatkotutkimuksiin.”

– Antti Rannikko

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 2
Eturauhasen magneettikuvaus

“Kun lähete on käsitelty, tyypillisesti ohjelmoidaan jatkotutkimuksina eturauhasen magneettikuvaus. Sen tarkoituksena on selvittää, onko eturauhasessa oikeasti kliinisesti merkittävään syöpään viittaavia muutoksia.”

– Antti Rannikko

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 3
Koepalojen otto

“Siinä vaiheessa kun magneettikuvaus on tehty ja on todettu, että sieltä löytyy epäilyttäviä kohteita tai joskus ilman magneettikuvaa – seuraava vaihe on ottaa eturauhasesta koepalat. Koepalojen otto on potilaalle lähtökohtaisesti kivuton, aavistuksen epämiellyttävä toimenpide, joka kestää noin 5 – 10 minuuttia.”

– Antti Rannikko

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 4
Koepalojen tutkiminen

“Koepalat menevät ensin kudoskäsittelyyn, ne valetaan parafiiniblokkeihin, niistä leikataan mikroskooppilasille leikkeet, ja ne värjätään kudosvärein. Tämän jälkeen patologi pääsee katsomaan koepaloja ja määrittämään löytyykö niistä syöpää vai ei.”

– Tuomas Mirtti

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 5
Koepalojen Gleason-luokitus

“Mikäli syöpä löytyy, patologi antaa niistä pahanlaatuisuusluokituksen ns. Gleason-luokittelun perusteella. Tämä on ollut käytössä jo 1960-luvulta saakka ja se määrittelee potilaan ennustetta, ja ohjaa myös hoidon jatkovalintoja.”

– Tuomas Mirtti

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 6
Koepalavastauksen ilmoittaminen potilaalle

“Siinä vaiheessa kun patologi on tutkinut eturauhasesta otetut näytteet, urologi saa niistä tiedon ja ilmoittaa sen potilaalle. Tähän menee tyypillisesti noin 2 – 4 viikkoa koepalojen otosta.”

– Antti Rannikko

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 7
Hoitoneuvottelut

“Hoitoneuvottelussa käydään läpi hoitovaihtoehdot ja päätetään siitä, miten jatketaan eteenpäin. Eturauhassyövässä ei lähtökohtaisesti ole kiire tehdä hoitopäätöstä – sitä ei tarvitse tehdä ensimmäisen hoitoneuvottelun yhteydessä.”

– Antti Rannikko

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 8
Eturauhassyövän ennuste

“Eturauhassyövän ennusteeseen vaikuttaa Gleason-luokitus, mutta myös diagnoosin aikainen PSA sekä kliininen levinneisyys. Näiden perusteella voidaan potilaat jakaa riskiryhmiin. “

– Tuomas Mirtti

ETURAUHASSYÖVÄN HOITOPOLKU 9
Biomarkkeritutkimuksen tavoitteena yksilöllisempi hoito

“Pyrimme kuvantamistietojen, histologian, eli lähinnä Gleason-luokituksen ja kliinisten tietojen lisäksi yhdistämään tekoälyn keinoin, biologisin menetelmin tuotettua uutta tietoja, joilla saataisiin yksilöllisempää hoitoa toteutettua.”

– Tuomas Mirtti