Uusi eturauhassyövän seulontatutkimus alkaa Helsingissä ja Tampereella

5.12.2017

Helsingissä ja Tampereella alkaa ensi vuonna (2018) uusi eturauhassyövän seulontatutkimus.

Eurooppalainen seulontatutkimus (ERSPC) on osoittanut, että PSA-testiin perustuva eturauhassyövän seulonta vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta n. 20%:lla 13 vuoden seuranta-aikana. Tähän seulontamenetelmään liittyy kuitenkin merkittävä syövän ylidiagnostiikka ja -hoito siihen liittyvine komplikaatioineen.

Uuden tutkimuksen tarkoituksena on vähentää ylidiagnostiikkaa eli löytää vain kliinisesti merkittävät, välitöntä hoitoa vaativat syövät, mutta kuitenkin säilyttää merkittävä pienentävä vaikutus eturauhassyöpäkuolleisuuteen. Tutkimuksen ensisijainen päätemuuttuja on juuri eturauhassyöpäkuolleisuus, joka arvioidaan 10 ja 15 vuoden seurannan kohdalla.

Uusi tutkimus on väestöpohjainen seulontatutkimus, johon satunnaistetaan Väestörekisteristä 67 000 iältään 55-67-vuotiasta miestä, joista ¼ (16 700 miestä) kutsutaan seulontaan ja ¾ muodostavat kontrolliryhmän, joille ei tehdä mitään protokollan mukaisia tutkimuksia. Seulontaryhmään kuuluvilta miehiltä määritetään kokonais-PSA ja jos se on ≥ 3 ng/ml, heille tehdään verinäytteestä ns. 4KScore- eli multikallikreiini paneelitutkimus (kokonais-PSA, vapaa PSA, intakti PSA ja hK2 (human kallikrein-related peptidase-2)), jonka on todettu ennustavan aggressiivisen (Gleason-luokka ≥ 7) syövän mahdollisuutta merkittävästi paremmin kuin pelkkä kokonais-PSA:n määritys. Jos 4KScore-tutkimus on positiivinen (arvioitu määrä 912 tapausta), tehdään tutkittavalle seuraavaksi urologian klinikassa (HYKS/Tays) ns. mpMRI (multiparametrinen eli monimuuttujainen magneettikuvaus) eturauhasesta. mpMRI-tutkimuksen on todettu vähentävän merkittävästi ”turhien” koepalojen ottoa ja toisaalta parantavan kliinisesti merkittävien, välitöntä hoitoa vaativien syöpien löytymistä. Tämän jälkeen magneettikuvauksessa todetuista epäilyttävistä (”positiivista”,) kohdista otetaan suunnatut koepalat. Arvioitu löytyvien eturauhassyöpätapausten määrä on 365.  

Koko tutkimuspopulaation (seulotut ja kontrollit) tiedot eturauhassyöpädiagnoosista saadaan Suomen Syöpärekisterin tiedostoista, yksityiskohtainen informaatio kliinisistä tiedoista (esim. syövän Gleason- ja TNM-luokitus, hoitotoimenpide) saadaan urologian klinikoiden sairauskertomustiedostoista ja kuolinsyyt selvitetään Suomen Tilastokeskuksen tiedostoista.

Seulontanegatiivisille järjestetään uusintaseulontakierros 2 vuoden kuluttua, jos alustava PSA oli > 3 ng/ml, 4 vuoden kuluttua PSA:n arvoilla 1,5-3 ng/ml tai 6 vuoden kuluttua PSA:n arvoilla < 1,5 ng/ml. 

Anssi Auvinen, Antti Rannikko, Kimmo Taari, Paula Kujala, Tuomas Mirtti, Anu Kenttämies, Irina Rinta-Kiikka, Terho Lehtimäki, Niku Oksala, Kim Pettersson, Teuvo L. Tammela. A randomized trial of early detection of clinically significant prostate cancer (ProScreen): study design and rationale. Eur J Epidemiol (2017) 32:521–527

Linkki:

DOI 10.1007/s10654-017-0292-5