Uutta tutkimustietoa 20.2.2018

Radikaalisen prostatektomian jälkeen välittömästi annettu liitännäis- eli aduvanttisädehoito antaa paremman hoitotuloksen kuin myöhemmin, seurannan jälkeen annettu aikainen ”pelastava” eli salvage-sädehoito.  

Tähän tulokseen tuli amerikkalainen monikeskustutkimus, johon osallistui 10 yliopistollista sairaalaa vuosina 1987-2013 ja jossa vertailtiin radikaalisen prostatektomian jälkeen annettua ns. adjuvanttisädehoitoa (ART) aikaiseen, seurannanjälkeiseen ns. salvage-sädehoitoon (ESRT).

1566 potilaasta 1195 potilaalla PSA-arvo heti leikkauksen jälkeen oli alle 0,1ng/ml ja se saivat ESRT-hoidon, kun heillä todettiin syövän biokemiallinen uusiutuminen eli PSA-arvo alkoi nousta. 371 potilaalla leikkauksen jälkeinen PSA-arvo oli 0,1-0.5 ng/ml ja se saivat ART-hoidon. Potilaiden mediaani-ikä oli 60 vuotta. Seuranta-aika leikkauksen jälkeen oli lähes yhtä pitkä (ESRT 73.3 kk. vs. ART 65.8kk.). 

Adjuvanttisädehoidon jälkeen todettiin vähemmän syövän biokemiallista uusiutumista, vähemmän etäispesäkkeitä ja vähemmän eturauhassyöpäkuolemia kuin salvage sädehoidon jälkeen niillä potilailla, joilla leikkauksessa todettiin syövän levinneen jo paikallisesti eturauhasen ulkopuolelle (levinneisyys pT3) tai leikkausmarginaali oli positiivinen eli leikkauspreparaatin histologisessa tutkimuksessa leikkauspinnassa todettiin syöpäkudosta.

Tutkijoiden mielestä adjuvanttisädehoitoa käytetään liian harvoin mainituilla korkean uusiutumisriskin potilailla.

William L. Hwang ym. Comparison Between Adjuvant and Early-Salvage Postprostatectomy Radiotherapy for Prostate Cancer With Adverse Pathological Features.                                   

JAMA OncolPublished online January 25, 2018.

Linkki:

doi:10.1001/jamaoncol.2017.5230