Uusi väitöstutkimus 15.5.2018

M.Sc. Andrew Erickson väitteli Helsingin yliopiston Haartman-instituutissa 11.5.2018 aiheesta: In Search of Improved Outcome Prediction of Prostate Cancer – A Biological and Clinical Approach.

Väitöstyön tarkoitus oli löytää uusia biologisia ja kliinisiä tekijöitä, joita voitaisiin hyödyntää eturauhassyövän ennustetta tehtäessä. Se koostuu neljästä osatyöstä (julkaisusta).

Ensimmäisessä osatyössä todettiin, että aktiivisen seurannan ensimmäisen vuoden aikana kaksissa peräkkäisissä biopsioinneissa (1. diagnostinen biopsia ja 2. varmistava biopsia) eturauhasessa todettujen syöpäpesäkkeiden yhteenlaskettu määrä eli ns. CCLO (cumulative number of cancer locations) ennustaa merkittävästi paremmin aktiivisen seurannan onnistumista kuin pelkästään varmistavassa biopsiassa todettujen positiivisten koepalalieriöiden lukumäärä.

Toisessa osatyössä todettiin, että immunohistokemiallisesti määritetty kasvaimia ehkäisevän PTEN-proteiinin puutos diagnostisissa biopsioissa ennustaa huonompia aktiivisen seurannan tuloksia. PTEN-puutos on itsenäinen ennusteellinen tekijä.

Kolmannessa osatyössä todettiin, että PTEN-proteiinin puutos ennustaa huonompia tuloksia leikkaushoidon jälkeisen seurannan aikana. Potilailla, joilta puuttui PTEN- ja ERG-proteiinien ilmentyminen, on suurentunut riski syöpäkuolleisuuteen muihin potilaisiin verrattuna.

Neljännessä osatyössä todettiin, että uusi histologiseen (kudosopilliseen) tutkimukseen perustuva pahanlaatuisuusluokitus, ns. grade group (GG), on itsenäinen ja vahvempi kuolleisuuden ennustaja leikkaushoidon jälkeen kuin entinen Gleason-pisteytys. Uudessa luokituksessa entiset Gleason-pisteytykset (GS) yhdistetään seuraavasti: GS ≤6 = GG 1, GS 3+4= GG 2, GS 4+3 = GG 3, GS 8 = GG 4 ja GS 9-10 = GG 5. Nämä tulokset vahvistavat käsitystä, että uusi GG-luokitus pitäisi ottaa rutiinikäyttöön.

Vastaväittäjänä toimi professori Mark Rubin Bernin yliopistosta ja kustoksena professori Olli Carpen Haartman-instituutista.

Linkki:
http://hdl.handle.net/10138/234484