Abirateroni eturauhassyövän hoidossa

13.6.2017

Abirateroni (Zytiga®) ja prednisoloni yhdistettynä perinteiseen endokriiniseen, ns. ADT-hoitoon (Androgen Deprivation Therapy: orkiektomia, LHRH-analogihoito tai LHRH-antagonistihoito) parantaa merkittävästi ennustetta potilailla, joilla on uusiutunut tauti radikaalisen hoidon (kirurgia tai sädehoito) jälkeen tai joilla on vastatodettu levinnyt hoitamaton eturauhassyöpä, verrattuna pelkkään ADT-hoitoon.

Näin totesi englantilais-sveitsiläinen tutkijaryhmä ns. STAMPEDE-tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 111 englantilaista ja 5 sveitsiläistä tutkimuskeskusta. Kaikkiaan 1917 potilasta satunnaistettiin suhteessa 1:1 marraskuun 2011 ja tammikuun 2014 välisenä aikana joko yhdistelmähoitoon tai pelkkään ADT-hoitoon. Potilaiden mediaani-ikä oli 67 vuotta ja mediaani PSA-arvo 53ng/ml.  95%:lla potilaista oli vastatodettu syöpä. 52%:lla heistä syöpä oli jo metastasoitunut. 20%:lla syöpä oli imusolmukepositiivinen ja 28%:lla imusolmukenegatiivinen tauti ilman etäpesäkkeitä. Mediaaniseuranta-aika oli 40 kuukautta.

Yhdistelmähoitoryhmässä oli 184 kuolemaa verrattuna 262 kuolemaan pelkässä ADT-hoitoryhmässä (riskisuhde 0.63, p<0.001). Ei-metastasoituneessa taudissa riskisuhde oli 0,75 ja 0.61 metastasoituneessa taudissa. Hoidon epäonnistumisia oli yhdistelmähoitoryhmässä 248 tapauksessa verrattuna 535 tapaukseen pelkässä ADT-hoitoryhmässä (riskisuhde 0.29, p<0,001). Ei-metastasoituneessa taudissa riskisuhde oli 0.21 ja 0.31 metastasoituneessa taudissa.

James ND ym. Abiraterone for Prostate Cancer Not Previously Treated with Hormone Therapy. NEJM  2017 Jun 3. doi: 10.1056/NEJMoa1702900. [Epub ahead of print]

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu ns. LATITUDE-tutkimuksessa, jossa kaikilla potilailla oli kuitenkin jo metastasoitunut eturauhassyöpä ja jossa verrattiin samalla tavalla tavanomaista ADT-hoitoa yhdistelmähoitoon (ADT plus abirateroni). Yhdistelmähoidon tulokset olivat merkittävästi parempia. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin ASCO:n (American Society of Clinical Oncology) vuosittaisessa kokouksessa 2.-6. kesäkuuta 2017 Chicagossa.

Suomessa toistaiseksi Abirateronia sisältävä Zytiga-valmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2014 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa eturauhassyöpä yhdistelmänä prednisonin tai prednisolonin kanssa etäpesäkkeisen kastraatioresistentineturauhassyövän hoidossa miehillä, 

Edellä mainitut tutkimustulokset ovat kuitenkin herättäneet jo varsin laaja keskustelua asiantuntijoiden parissa mahdollisesta hoitostrategian muutoksesta koskien ensivaiheen hoitoa levinneessä eturauhassyövässä.