Uusi hoito etäpesäkkeiseen, kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään

Etäpesäkkeisen, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyiseksi muuttuneen eturauhassyövän ennuste on huono. Vain alle 20 % näistä potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua.

Lääketehdas Novartis raportoi 23.3.2021 VISION-nimellä kulkevan kliinisen tutkimuksen III-vaiheen alustavia tuloksia. Tutkimus on prospektiivinen, randomisoitu, kansainvälinen monikeskustutkimus, jossa verrataan uutta 177Lu-PSMA-617-hoitoa parhaaseen mahdolliseen nykyhoitoon potilailla, joilla on PSMA-PET-positiivinen etäpesäkkeinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä. Tutkimus alkoi toukokuussa 2018 ja siihen on randomisoitu 831 potilasta.

Hoidossa käytettään lutetium-alkuaineen radioaktiivista isotooppia 177, jolla on leimattu prostataspesifinen membraaniantigeeni (PSMA). PSMA on eturauhassyöpäsolun kalvolla sijaitseva entsyymi, joka ilmenee lähes kaikissa eturauhassyöpäsoluissa ja jonka määrä lisääntyy syövän erilaistumisasteen heikentyessä. Kuuden viikon välein, korkeintaan kuusi kertaa suonensisäisesti annettu lääke hakeutuu eturauhassyöpäsoluihin, joissa radioaktiivisen säteilyn vaikutuksesta tapahtuu DNA-vaurioita, ja syöpäsolut menettävät jakautumiskykynsä ja kuolevat. Näin ollen hoito on täsmähoitoa eikä vaikuta muihin soluihin eikä kudoksiin.

Tutkittava hoito paransi merkittävästi kokonaiselossaoloaikaa ja myöskin radiologisesti todettua progressiovapaata elossaoloaikaa.

Yksityiskohtaisempia tuloksia tullaan julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna.

Linkki tutkimukseen