Uusi hoito etäpesäkkeiseen, kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Yksityiskohtaiset tulokset julkaistu.

Uusi hoito etäpesäkkeiseen, kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Yksityiskohtaiset tulokset julkaistu.

VISION-nimellä kulkevan kliinisen tutkimuksen III-vaiheen alustavia tuloksia julkaistiin ja niitä referoitiin tällä sivustolla maaliskuussa 2021. 

NEJM-lehdessä on nyt julkaistu yksityiskohtaisempia tuloksia.

Etäpesäkkeisen, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyiseksi muuttuneen eturauhassyövän ennuste on huono. Vain alle 20 % näistä potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua. 

Lääketehdas Novartis raportoi 23.3.2021 VISION-nimellä kulkevan kliinisen tutkimuksen III-vaiheen alustavia tuloksia.  

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus on prospektiivinen, satunnaistettu, kansainvälinen monikeskustutkimus, jossa verrattiin uutta 177Lu-PSMA-617-hoitoa (tutkimusryhmä) parhaaseen mahdolliseen standardihoitoon (kontrolliryhmä) potilailla, joilla oli PSMA-PET-positiivinen (https://www.duodecimlehti.fi/duo15516)  etäpesäkkeinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä.  Toukokuun 2018 ja lokakuun 2019 välisenä aikana siihen satunnaistettiin (2:1) yhteensä 831 potilasta tutkimushoitoon (385 potilasta) ja standardihoitoon (196 potilasta). 

Tutkimushoitona käytettiin lutetium-alkuaineen radioaktiivista isotooppia 177, jolla on leimattu prostataspesifinen membraaniantigeeni (PSMA). Lääke annettiin suonensisäisesti kuuden viikon välein neljä-kuusi kertaa ja tämän jälkeen annettiin standardihoitoa. Kontrolliryhmän potilaat saivat pelkästään standardihoitoa.  

Tutkimushoitona käytetty lääke annettiin suonensisäisesti kuuden viikon välein neljä-kuusi kertaa ja tämän jälkeen annettiin standardihoitoa.

PSMA on eturauhassyöpäsolun kalvolla sijaitseva entsyymi, joka ilmenee lähes kaikissa eturauhassyöpäsoluissa ja jonka määrä lisääntyy syövän erilaistumisasteen heikentyessä. 177Lu-PSMA-617 hakeutuu eturauhassyöpäsoluihin, joissa radioaktiivisen beetasäteilyn vaikutuksesta tapahtuu DNA-vaurioita, ja syöpäsolut menettävät jakautumiskykynsä ja kuolevat. Näin ollen hoito on täsmähoitoa eikä vaikuta muihin soluihin eikä kudoksiin. 

Mediaani seuranta-aika oli 20,9 kuukautta.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimushoito pidensi standardihoitoon verrattuna merkittävästi sekä kuvantamisella todettua progressiovapaata elossaoloaikaa (mediaani 6,7 vs. 3,4 kuukautta, P<0,001) että kokonaiselossaoloaikaa (mediaani 15,3 vs. 11,3 kuukautta, P<0,001). 

Tutkimuslääkeryhmässä oli enemmän vakavia (Gradus 3) haittavaikutuksia (52,7 % vs. 38,0 %), mutta elämänlaatuvaikutuksissa ei ollut ryhmien välillä eroa. 

Alustavat tulokset ovat lupaavia, mutta seuranta-ajat sekä hoitotehon että haittavaikutusten suhteen ovat toistaiseksi varsin lyhyitä. Myös lumehoitoryhmän ja kaksoissokkoutuksen puuttuminen heikentävät tutkimuksen arvoa. 

No Comments

Post A Comment