Tutkimus: darolutamidi tehokas myös etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoidossa

Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomessa kehitetty lääkeaine darolutamidi on tehokas myös etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoidossa. Darolutamidi on toisen polven antiandrogeeni, jonka suomalainen lääketehdas Orion kehitti 2000-luvulla.

Antiandrogeenit ovat lääkkeitä, jotka estävät androgeenien vaikutuksen eturauhassyöpäsoluissa estämällä niiden sitoutumisen solutuman hormonireseptori-molekyyliin. Näin ollen nämä lääkkeet estävät myös lisämunuaisista erittyvien androgeenien vaikutuksen eturauhassyöpäsoluihin.

Darolutamidin lääkevalmistenimi on Nubeqa® ja sen hyväksytty käyttöaihe tällä hetkellä on etäpesäkkeetön, hormoniresistentti eturauhassyöpä. Se annostellaan tabletteina (300 mg) suun kautta kaksi kertaa päivässä. Darolutamidilla (siis lääkevalmiste Nubeqalla) ei vielä ole myyntilupaa etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoitoon EU:ssa.

Tähän saattaa tulla tulevaisuudessa muutos, sillä vastikään NEJM-lehdessä julkaistun kansainvälinen tutkimuksen mukaan darolutamidi on tehokas hoito myös etäpesäkkeiseen, hormoniherkkään eturauhassyöpään:

”Darolutamide and Survival in Metastatic, Hormone-Sensitive Prostate Cancer”

Tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu. Se toteutettiin kolmannen vaiheen monikeskustutkimuksena yhteensä 23 eri maassa. Mukana oli 286 sairaalaa mukaan lukien viisi suomalaista yliopistosairaalaa ja kaksi keskussairaalaa.

Tutkimuksen tarkastelun kohteena eturauhassyöpäpotilaiden kokonaiselossaoloaika

Darolutamidin käyttöä etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoidossa selvittänyt tutkimus eteni seuraavasti:

1. Tutkimukseen satunnaistettiin marraskuun 2016 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana 1306 potilasta, joilla oli kuvantamismenetelmällä varmistettu etäpesäkkeinen (M1-)eturauhassyöpä. Potilaiden mediaani-ikä oli 67 vuotta. Potilailla oli aloitettu joko perinteinen hormonaalinen hoito tai he olivat olleet kivesten poistoleikkauksessa kolmen kuukauden aikana ennen satunnaistamista.

2. Satunnaistamisen jälkeen potilailla aloitettiin joko darolutamidilääkitys (651 potilasta) tai lumelääkitys (655 potilasta).

3. Kuuden viikon aikana lääkityksen aloittamisesta kaikki potilaat saivat perinteisen dosetakseli-solunsalpaajahoidon.

4. Tutkimuksen ensisijaisena päätemuuttujana tarkasteltiin kokonaiselossaoloaikaa satunnaistamisesta kuolemaan mistä tahansa syystä. Kokonaiskuolleisuuden primaarianalyysi tehtiin lokakuussa 2021. Tällöin 553 potilasta oli kuollut (229 darolutamidi-ryhmässä ja 304 potilasta lumelääkeryhmässä).

5. Tutkimuksen toissijaisia muuttujia olivat aika syövän etenemiseen kastraatioresistentiksi, aika myöhemmän syöpähoidon aloittamiseen, aika ensimmäiseen oireiseen luustotapahtumaan ja aika kivun pahenemiseen, jotka kaikki mitattiin 12 viikon välein. Turvallisuutta ja siedettävyyttä arvioitiin haittavaikutuksia seuraamalla.

Darolutamidi tehokas etäpesäkkeisen hormoniherkän eturauhassyövän hoidossa – kuoleman riski darolutamidiryhmässä 33 prosenttia lumeryhmää matalampi

Tutkimusten tulosten perusteella darolutamidi on tehokas etäpesäkkeisen hormoniherkän eturauhassyövän hoidossa.

Kokonaiskuolleisuuden primaarianalyysissä selvisi, että kuoleman riski oli darolutamidiryhmässä 33 prosenttia matalampi kuin lumeryhmässä (kuolleita oli 229 darolutamidiryhmässä ja 304 potilasta lumelääkeryhmässä). Neljän vuoden kohdalla kokonaiselossaolo oli darolutamidiryhmässä 63 prosenttia ja lumeryhmässä 50 prosenttia.

Myös toissijaisten päätemuuttujien suhteen darolutamidin teho oli merkittävästi parempi.

Kolmen lääkkeen yhdistelmä, sisältäen darolutamidin, ei aiheuttanut enempää sivuvaikutuksia kuin lumelääkeryhmän hormonaalisen hoidon ja dosetakselin yhdistelmä.

Tulosten perusteella darolutamidi näyttäisi olevan hyvä vaihtoehto uuden etäpesäkkeisen hormoniherkän eturauhassyövän ensisijaiseksi hoidoksi. Tai kuten artikkelin pääkirjoittaja mielestäni rohkeasti toteaa:

”Based on these findings, darolutamide in combination with ADT and docetaxel should become a new standard of care for treatment of mHSPC (metastatic Hormone Sensitive Prostatic Cancer)”

Vapaasti suomennettuna siis:

”Näiden tulosten perusteella darolutamidin tulisi vakiintua etäpesäkkeisen hormoniherkän eturauhassyövän standardihoidoksi yhdistettynä androgeenien estohoidon ja solunsalpaaja dosetakselin kanssa.”

Sakari Rannikko cv-kuva

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori.