Suomen Syöpärekisteri on julkaissut päivitetyt tilastot syöpätautien tilanteesta vuonna 2019

Vuonna 2019 Suomessa todettiin 5245 uutta eturauhassyöpätapausta. Määrä on pysytellyt viime vuosien tasolla. Myöskään ikävakioidussa ilmaantuvuudessa ei tapahtunut mitään merkittävää muutosta. Se painottui edelleen enemmän eteläisen ja läntisen Suomen sairaanhoitopiireihin. Kuitenkin erityisvastuualueiden (ERVA) väliset erot ilmaantuvuudessa ovat lähes hävinneet vuoteen 2019 mennessä. Pienet erot ilmaantuvuudessa eri koulutusasteiden välillä ovat säilyneet ennallaan painottuen vähäisessä määrin korkeammalle koulutusasteelle.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 57032 eturauhassyöpää sairastavaa miestä.

Lukumääräinen eturauhassyöpäkuolleisuus jatkoi edelleen hienoista kasvua. Vuonna 2019 eturauhassyöpään kuoli Suomessa 934 miestä.

Sen sijaan ikävakioitu kuolleisuus jatkoi edelleen selvää laskua, joka alkoi jo 1990-luvun alussa. Eturauhassyövän 5-vuotisennuste pysyi edelleen hyvällä tasolla ollen yli 93 %.

Huolestuttava piirre tilastoissa on uusien, levinneisyysasteeltaan tuntemattomien tapausten kasvava osuus. Vuonna 2019 se oli jo 80 %. Syy lienee Rekisteriin tulevien ilmoitusten epätarkkuudesta.

Tarkempia tietoja tilastoista löytyy täältä.