Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n perustamisen lyhyt historiikki

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n perustamisen lyhyt historiikki

YTV:n johtaja, sittemmin kaupunkineuvos Juha Sipilällä todettiin aggressiivinen, paikallisesti levinnyt eturauhassyöpä helmikuussa 1996. Hän sai sädehoidon ja täydentävän hormonaalisen hoidon. Taudin uusiutuessa aloitettiin hormonaalinen hoito uudelleen. Parantavaa hoitoa ei kuitenkaan enää ollut. Hän kuoli eturauhassyöpään elokuussa 2002.

Hän kertoi allekirjoittaneelle tammikuussa 1997 Meilahden sairaalassa polikliinisen jälkitarkastuksen yhteydessä saaneensa luettavakseen edellisenä vuonna ilmestyneen amerikkalaisen kirjailijan ja kirjankustantajan Michael Kordan kirjoittaman kirjan: ”Man to Man: Surviving Prostate Cancer”. Hänellä oli todettu eturauhassyöpä syksyllä 1994. Kirjassaan hän kertoo oman syöpänsä oireista, toteamisesta ja hoidoista. Mutta erikoisen paljon hän kertoo siitä ahdistuksesta ja niistä vaikeuksista, mitkä syövän toteaminen ja sen hoidon aikaansaamat komplikaatiot aiheuttivat. Tämän prosessin läpikäymisessä hän korostaa paitsi vaimon ja muiden läheisten ihmisten myös muiden eturauhassyöpään sairastuneiden ja siitä toipuvien säännöllisesti kokoontuvan yhteisön merkitystä. Yhdysvalloissa oli jo tuolloin useampia eturauhassyöpäpotilaiden yhdistyksiä. Kordan kirja ilmestyi suomennettuna vuonna 2004 nimellä ”Mitään salaamatta”.

Kirja oli tehnyt erittäin suuren vaikutuksen Juha Sipilään ja hän otti puheeksi vastaavanlaisen yhteisön perustamisen myös Suomessa. Luonnollisesti suhtauduin ehdotukseen myönteisesti ja seuraavaksi otin yhteyttä urologikollega Eero Wuokkoon Marian sairaalassa. Päätimme ottaa edelleen yhteyttä muutamiin omiin potilaisiimme ja kutsua heidät alustavaan tapaamiseen.

Tämä ensimmäinen tapaaminen toteutui 30.1.1997 Tornin kabinetissa 104. Palaveriin osallistuivat eturauhassyöpäpotilaat Knut Aas, Tapio Koski, Rolf Kullberg, Veijo Meri, Juha Sipilä ja Kurt Wikstedt meidän kahden urologin lisäksi. Lisäksi kokoontumiseen osallistui asiantuntijana ja alustuksen pitäjänä Leena Rosenberg Suomen Syöpäpotilaat ry:stä. Yhdistyksen perustaminen katsottiin ehdottoman aiheiseksi.

Seuraava tapaaminen toteutui edellisessä palaverissa sovitusti Suomen Syöpäyhdistyksen tiloissa 4.3.1997. Tilaisuuteen osallistuivat Knut Aas, Sakari Rannikko, Eero Wuokko ja Syöpäyhdistyksen puolesta Liisa Elovainio, Heikki J. Korhonen, Lyly Teppo ja Pia Ullberg.

Koska Ruotsissa oli jo muutaman vuoden toiminut kaksikin eturauhassyöpäpotilasyhdistystä, Prostatabröderna Tukholman alueella ja ProLiv Göteborgissa, katsoimme aiheelliseksi kutsua viimeksi mainitun yhdistyksen perustajan ja silloisen puheenjohtajan Sture Billhultin vierailemaan luonamme Helsingissä. Näin tapahtuikin 19.3.1997 jälleen Tornissa, missä hän kertoi arvokkaita kokemuksia tällaisen yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyen.

Seuraava palaveri pidettiin Tamro-talossa 14.5.1997 samalla kokoonpanolla kuin ensitapaamisessakin. Täällä sovittiin jälleen seuraavasta kokoontumisesta, joka oli Syöpäyhdistyksessä 9.6.1997 ja johon osallistui myös Syöpäyhdistyksen talouspäällikkö Eero Keränen informoiden uuden yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvistä taloudellisista asioista. Tästä kokouksesta on olemassa myös yksityiskohtainen pöytäkirja päätetyistä ehdotuksista perustavaa kokousta varten, mm. tulevan yhdistyksen nimestä, säännöistä, hakemisesta Suomen Syöpäyhdistys ry:n jäseneksi, työryhmästä valmistelemaan perustavan kokouksen esityslistaa ja tekemään tiedotusta koskevaa suunnitelmaa.

Viimeinen tapaaminen ennen perustavaa kokousta oli 29.9.1997 Syöpäyhdistyksessä, missä vielä kertaalleen käytiin läpi perustavassa kokouksessa esiin otettavat asiat.

Perustava kokous pidettiin perjantaina lokakuun 10. päivänä klo 11 alkaen Ravintola Matildassa Helsingin rautatieasemalla.

Läsnä oli 26 henkilöä, joista noin puolet potilaita. Sakari Rannikko avasi kokouksen ja piti avausesitelmän. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sipilä, sihteeriksi Jaana Heidenstrauch, pöytäkirjantarkastajiksi sh Marja Lumiainen (Urologisten hoitajien edustaja) ja Knut Aas.

Yhdistyksen viralliseksi nimeksi päätettiin: Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, Finlands prostatacancerförening rf ja hyväksyttiin yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Sipilä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 6 ja ensimmäisen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Knut Aas, Tapio Koski, Rolf Kullberg, Sakari Rannikko, Eero Wuokko ja Marja Lumiainen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Juhani Railo ja Erkki Toivanen. Varsinaiselle jäsenelle jäsenmaksuksi päätettiin 80 markka vuodessa ja kannatusjäsenelle 500 markka vuodessa. Lisäksi päätettiin hakea Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyyttä. Juha Sipilä päätti kokouksen klo 13.40.

Näin alkoi Eturauhassyöpäyhdistyksen taival, jota nyt on jatkunut jo 20 vuotta. Nykyinen toiminnanjohtaja, Kimmo Järvinen, on järjestyksessään kolmas tässä tehtävässä. Potilasyhdistystä, vapaaehtoista valistustyötä ja vertaistukea tarvitaan myös tulevaisuudessa, ehkä enenevästikin. Suomessa on tällä hetkellä noin 50 000 eturauhassyöpäpotilasta ja joka vuosi todetaan uusia tapauksia liki 5000.

Sakari Rannikko
urologian professori emeritus
Helsingin yliopisto