Suomalaisesta PSA-seulontatutkimuksesta julkaistu tuloksia koskien seulonnan kustannuksia

21.8.2018

PSA-testiin perustuvan eturauhassyöpäseulonnan oikeutuksesta on keskusteltu siitä lähtien, kun testi tuli käyttöön 1990-luvulla. Seulonnan yleinen käyttöönotto edellyttää näyttöä sen terveyshyödyistä ja -haitoista sekä kustannuksista. PSA-seulontatestin kustannusvaikuttavuudesta on hyvin vähän tutkimustuloksia.

Vuonna 1996 alkaneen suomalaisen PSA-seulontatutkimuksen (FinRSPC – Finnish Randomised Study of Screening for Prostate Cancer) tulosten perusteella on nyt julkaistu tuloksia koskien sen aiheuttamia kustannuksia:

Neill Booth, Pekka Rissanen, Teuvo L.J. Tammela, Kimmo Taari, Kirsi Talala, Anssi Auvinen. ”Costs of screening for prostate cancer: Evidence from the Finnish Randomised Study of Screening for Prostate Cancer after 20-year follow-up using register data”.

https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.01.111

Tutkimukseen osallistui yli 80 000 vuosina 1929–1944 syntynyttä miestä Helsingin ja Tampereen ja niiden ympäristökuntien alueilta. Miehet satunnaistettiin kahteen ryhmään: toinen ryhmä kävi säännöllisesti 55-, 59-, 63- ja 67-vuotiaina PSA-seulonnoissa, toinen ryhmä ei saanut kutsua seulontoihin. Potilaita seurattiin 20 vuoden ajan. Tiedot potilasta molemmissa ryhmissä yhdistettiin mm. syöpä-, kuolinsyy-, lääkemääräys- ja hoitoilmoitusrekistereihin.

Seulontoihin osallistuneilla miehillä eturauhassyövän diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät keskimääräiset kustannukset olivat vajaat 10 prosenttia pienemmät kuin seulontaan osallistumattomilla. Seulontaan osallistuminen vähensi jonkin verran terveydenhuollon keskimääräisiä kustannuksia myös muiden sairauksien osalta.

Miehillä, joilla todettiin eturauhassyöpä, keskimääräiset terveydenhuollon kustannukset olivat noin 40% korkeammat kuin koko aineistossa. Vastaava luku miehillä, jotka kuolivat eturauhassyöpään, oli noin 70%.

Kuten aikaisemmat tulokset tutkimuksesta ovat osoittaneet, PSA-seulonta pienentää eturauhassyöpäkuolleisuutta noin 20%:lla. Kokonaiskuolleisuuden vähenemistä ei kuitenkaan ole todettu johtuen aineiston pienuudesta tai seuranta-ajan lyhyydestä. Sama pätee myös tämän PSA-seulonnan kustannuksia selvittävän tutkimuksen suhteen eli tarvitaan vielä pidempää seuranta-aikaa lopullisten tulosten saamiseksi.

Tämänkään tutkimuksen perusteella väestöpohjainen eturauhassyövän PSA-seulonta ei ole oikeutettua.