Runsaasti hedelmiä sisältävä ruokavalio pienensi vähäisessä määrin eturauhassyöpäriskiä.

28.4.2017

Tutkimuksessa havaittiin runsaasti hedelmiä sisältävän ruokavalion pienentävän vähäisessä määrin eturauhassyöpäriskiä. Kuitenkaan ruokavalion hedelmä- ja kasvispitoisuudella ei ollut vaikutusta eturauhassyöpäkuolleisuuteen.

Yhteiseurooppalaiseen, prospektiiviseen EPIC-tutkimukseen osallistui miehiä kahdeksasta eurooppalaisesta maasta.  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ruokavalion hedelmien ja kasvisten määrän ja laadun yhteyttä eturauhassyövän riskiin, sen aggressiivisuuteen (Gleason-luokka), levinneisyyteen (T-luokka) ja eturauhassyöpäkuolleisuuteen.

Paljon hedelmiä käyttäneillä miehillä oli vähäisessä määrin alentunut eturauhassyöpäriski. Selvemmin tämä tuli esiin runsaasti citrus-hedelmiä käyttäneillä. 

Tutkimukseen osallistui 142 239 miestä. Keskimäärin 13,9 vuoden seurannan aikana todettiin 7036 eturauhassyöpää. 

Tutkimuksen tärkein havainto oli, että paljon hedelmiä käyttäneillä miehillä oli vähäisessä määrin alentunut eturauhassyöpäriski. Selvemmin tämä tuli esiin runsaasti citrus-hedelmiä käyttäneillä. 

Kasvisten kokonaismäärällä ja laadulla ei ollut yhteyttä eturauhassyöpäriskiin. Ruokavalion hedelmä- ja kasvispitoisuudella ei myöskään ollut yhteyttä eturauhassyöpäkuolleisuuteen.

Perez-Cornago A ym. Fruit and vegetable intake and prostate cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Int J Cancer, 17 April 2017 on-line.

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) on Euroopan laajuinen tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on selvittää ruokavalion ja syövän yhteyttä. Tutkimusta koordinoi IARC (International Agency for Research on Cancer), joka on osa WHO:ta (Maailman terveysjärjestö). Euroopan Komissio on tukenut projektia.

Vuosina 1992-1999 tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä yli 500 00 miestä ja naista 23 tutkimuskeskuksessa 10 eurooppalaisessa maassa (Suomi ei kuulu joukkoon!).

Vuoteen 2016 mennessä löytyvien syöpien kokonaismäärän arvioidaan olevan vajaat 97 000, joista eturauhassyöpiä vajaat 11000.

Lue lisää ruokavalion yhteydestä eturauhassyöpäriskiin tästä linkistä.