Runsaampi kahvinjuonti on yhteydessa alentuneeseen eturauhassyöpäriskiin

Xiaonan Chen työtovereineen Kiinan lääketieteellisen yliopiston Shengjingin sairaalasta julkaisi päivitetyn systemaattisen katsauksen ja yhteenvedon kahvinjuonnin ja eturauhassyöpäriskin välisestä yhteydestä BMJ Open-lehden verkkojulkaisussa: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038902

Yhteenveto koostuu 16 yksittäisestä etenevästä kohorttitutkimuksesta, joista seitsemän oli tehty Pohjois-Amerikassa, seitsemän Euroopassa ja kaksi Japanissa. Tutkimukset on julkaistu vuosien 1994–2019 välillä. Tutkimuksissa oli mukana 1 081 586 miestä, joista 57 732 sairastui seuranta-aikana eturauhassyöpään. Seuranta-aika eri tutkimuksissa vaihteli neljästä vuodesta 28 vuoteen, kahdesta tutkimuksesta seuranta-ajan pituutta ei ollut ilmoitettu. Miesten kahvinkäyttö oli selvitetty kyselytutkimuksin. Syövät luokiteltiin paikallisiin, levinneisiin ja letaaleihin.

Yhteenvetotutkimuksen tulosten perusteella todettiin selvä yhteys kahvin käytön ja eturauhassyöpäriskin välillä: runsaampi kahvin käyttö korreloi merkittävästi alentuneeseen eturauhassyöpäriskiin. Tämä tuli ilmi verrattaessa eniten ja vähiten kahvia käyttävien miesten ryhmiä. Vastaavanlainen merkittävä suoraviivainen riippuvuus todettiin myös päivittäiseen kahviannosten määrään.

Kahvin edullinen vaikutus johtuu mahdollisesti sen sisältämistä kofeiini- ja klorogeenihapoista, jotka ovat voimakkaita antioksidantteja, jotka estävät oksidatiiviseen stressiin liittyvien vapaiden happiradikaalien ja tulehduksen aiheuttamia soluvaurioita, jotka puolestaan voivat johtaa eturauhassyövän syntymiseen ja etenemiseen.