PSA-tiheys auttaa arvioitaessa uusintakoepalojen ottamisen tarvetta eturauhassyöpäepäilyssä

25.10.2018

PSA-tiheys auttaa arvioitaessa uusintakoepalojen ottamisen tarvetta eturauhassyöpäepäilyssä.

PSA-tiheydellä tarkoitetaan PSA-arvon (µg/l) suhdetta eturauhasen kokoon (ml). PSA-tiheyttä on rutiinisti käytetty vähän eturauhassyövän diagnostiikassa. Sillä on merkitystä senkin vuoksi, että myös hyvänlaatuinen liikakasvu nostaa PSA-arvoa. Toisaalta myöskin eturauhasen tilavuuden määrittely on merkittävästi tarkentunut magneettikuvauksen yleistyessä.

Masakatsu Oishi ym. totesivat tutkimuksessaan: Which Patients with Negative Magnetic Resonance Imaging Can Safely Avoid Biopsy for Prostate Cancer?

https://doi.org/10.1016/j.juro.2018.08.046

että miehillä, joilla oli negatiivinen löydös monimuuttujaisessa magneettikuvauksessa ja koepaloissa, voidaan turvallisesti jättää uusintakoepalat ottamatta, jos PSA-tiheys on alle 0,15.

Tutkimusaineistoon kuului 1149 peräkkäistä miestä, joilta otettiin koepalat eturauhasesta. Heistä 135 potilaalla tätä ennen tehty magneettikuvaus oli negatiivinen. Näistä 38%:lla löytyi eturauhassyöpä ja 10%:lla kliinisesti merkittävä syöpä (Grade Group2 =/> 2, Gleason-pisteytys > 3+4).

Potilailla, joilla oli pelkästään negatiivinen magneettikuvaus, kliinisesti merkittävä syöpä löytyi 18%:lla. Niistä, joilla lisäksi PSA-tiheys oli alle 0,15, löytyi vastaavasti kliinisesti merkittävä syöpä 10%:lla, mutta ei kenelläkään niistä, joilla magneettikuvaus ja edeltävät koepalat olivat negatiivisia ja lisäksi PSA-tiheys alle 0,15.