PSA-seulonta ei vähennä eturauhassyöpäpotilaiden kokonaiskuolleisuutta

10.9.2018

PSA-seulonta ei vähennä eturauhassyöpäpotilaiden kokonaiskuolleisuutta.

Tähän tulokseen tuli monikansallinen tutkijaryhmä tuoreessa tutkimuksessaan:

Dragan Ilic ym:

Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a systematic review and meta-analysis. BMJ 2018; 362 (julkaistu 5.9.2018).

https://doi.org/10.1136/bmj.k3519

Tähän kirjallisuuskatsaukseen otettiin alun perin mukaan kaikki ennen huhtikuuta 2018 julkaistut satunnaistetut, kontrolloidut PSA-seulontatutkimukset. Lopulliseen meta-analyysiin hyväksyttiin lopulta viisi tiukat kriteerit täyttävää tutkimusta:

englantilainen CAP-tutkimus

https://doi.org/10.1136/bmj.k3519

yhteiseurooppalainen ERSCP-tutkimus

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60525-0

amerikkalainen PLCO-tutkimus

https://doi.org/10.1093/jnci/djr500

kanadalainen

https://doi.org/10.1002/pros.20017

ja ruotsalainen tutkimus

https://doi.org/10.1016/j.juro.2018.01.080

Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 721 718 miestä.

Seulonta näyttäisi lisäävän paikallisten syöpien löytymistä (14 potilasta enemmän 1000 seulottua miestä kohden) ja vähentävän hiukan levinneiden syöpien löytymistä (kolme potilasta vähemmän 1000 seulottua miestä kohden). Kuitenkin tulosten perusteella voidaan todeta, ettei seulonnalla ollut mitään vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen, mutta ehkä vähäinen eturauhassyöpäkuolleisuutta alentava vaikutus, mikä tarkoitti yhtä kuolemaa vähemmän, kun 1000 miestä seulottiin yli 10 vuoden ajan.

Tutkijat arvioivat, että jokaista 1000 seulottua kohti yksi mies vaati sairaalahoitoa koepalanottoon liittyvän tulehduksen ja verenmyrkytyksen takia, kolme miestä tarvitsi inkontinenssisuojaa ja 25 miestä kärsi erektiohäiriöstä syöpähoidosta johtuen.