Onko ruokavaliolla väliä eturauhassyövän suhteen?

Monien viime vuosikymmenien tutkimusten perusteella näyttää ilmeiseltä, että ruokavaliolla on väliä monien kroonisten sairauksien, mutta myös mahdollisesti syöpien suhteen.

Hyperinsulineemisen eli insuliinin liikaeritystä aiheuttavan ja toisaalta inflammatorisen eli elimistössä lievän tulehdustilan aiheuttavan ruokavalion on monissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä esimerkiksi mm. ruuansulatuselimistön syöpiin.

Molemmat ruokavaliot sisältävät paljon samoja ruoka-aineita, kuten punainen tai prosessoitu liha (makkara, kinkku), sokeroidut virvoitusjuomat, raffinoidut viljatuotteet (valkoinen leipä, leivonnaiset), maitotuotteet (voi, kerma).

Hyperinsulinemian yhtenä vaikutusmekanismina on esitetty insuliininkaltaista kasvutekijää (IGF-1), jonka on todettu stimuloivan kasvainten kasvua ja kehitystä.

Yksi mahdollinen mekanismi kroonisen tulehduksen ja syöpäalttiuden välillä ovat tulehduksessa vapautuvien happiradikaalien aiheuttamat geenimutaatiot. 

Amerikkalainen tutkijaryhmä on selvittänyt kyseisten ruokavalioiden merkitystä eturauhassyövässä.

Tutkimuskohortti käsitti 41209 miestä ns. HPFS (Health Professional Follow-up Study)-tutkimuksessa, jossa miesten ruokavaliota seurattiin kyselytutkimuksilla tutkimuksen alussa ja sen jälkeen neljän vuoden välein vuosina 1986–2014.

28 seurantavuoden aikana todettiin 5929 eturauhassyöpää, joista 1019 oli levinneitä ja 667 aiheutti potilaan kuoleman.

Hyperinsulineemista ruokavaliota noudattaneilla todettiin 7 % korkeampi riski levinneen eturauhassyövän suhteen ja 9 % korkeampi riski fataalin eturauhassyövän suhteen.

Kuitenkin tämä riski tuli esiin vain nuoremmilla eli alle 65-vuotiailla miehillä sekä hyperinsulineemista että inflammatorista dieettiä noudattaneilla.

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että aggressiivinen eturauhassyöpä, erikoisesti nuoremmilla miehillä, ja ruokavalio voivat linkittyä toisiinsa insuliinin liikaerityksen ja elimistön lievän tulehdustilan kautta.