Nykyaikainen magneettikuvaus on mullistanut eturauhassyövän diagnostiikan

LL Panu Tonttila väitteli 8.5.2020 Oulun yliopistossa monimuuttujamagneettikuvauksen käytöstä eturauhassyövän diagnostiikassa sekä pahanlaatuisuus- ja leviämisasteen arvioinnissa (”Multiparametric magnetic resonance imaging for the detection and characterisation of prostate cancer”).

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526225647.pdf

Vastaväittäjänä toimi professori Kimmo Taari Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Markku H. Vaarala Oulun yliopistosta.

Väitöskirja koostui kolmesta osatyöstä:

https://doi.org/10.1016/j.eururo.2015.05.024

https://doi.org/10.1080/21681805.2017.1414872

https://doi.org/10.1111/bju.14812

Ensimmäisessä osatyössä poikkeavan PSA-arvon vuoksi ensimmäistä kertaa eturauhasen neulanäytteisiin ohjatut 130 miestä satunnaistettiin kahteen ryhmään. Magneettikuvaus (MK)-ryhmän miehille suoritettiin eturauhasen MK ja sen jälkeen otettiin rutiininäytteet ja mahdollisista MK- poikkeavuuksista kohdennetut neulakudosnäytteet. Kontrolliryhmän miehiltä otetiin vain rutiininäytteet.

Toisessa osatyössä sama patologi tutki taannehtivasti MK:ssa ennen eturauhasen poistoleikkausta käyneiden 162 syöpäpotilaan eturauhasen kudosnäytteet. Löydöksiä verrattiin alkuperäisiin MK- lausuntoihin. Tavoitteena oli selvittää epäilyttävimmän MK-muutoksen suurimman läpimitan ennustearvoa syövän paikallis- ja imusolmukelevinneisyyteen.

Kolmannessa osatyössä selvitettiin huonompaan ennusteeseen liitettyjen tiehyensisäisen eturauhassyövän (IDC) ja Gleasonin luokka 4 seulamaisen, verkkomaisesti rakentuvan alatyypin (CA) erottumista MK:ssa. 124 syövän takia leikatun miehen eturauhasnäytteet ja magneettikuvat arvioitiin uudelleen.

Tulostensa perusteella väittelijä toteaa, että nykyaikaisen magneettikuvauksen avulla voidaan parhaimmillaan tunnistaa yhdeksän kymmenestä terveydelle merkityksellisestä eturauhassyövästä.

Magneettikuvauksen avulla neulanäytteet voidaan kohdistaa poikkeavuusalueille, jolloin saadaan luotettavampi käsitys syövän pahanlaatuisuudesta. Näin ollen myös hoitotoimet voidaan kuvauksen avulla mitoittaa ja kohdentaa tarkemmin.

Tutkimus osoitti lisäksi, että magneettikuvassa näkyvän syöväksi epäiltävän pesäkkeen läpimitta ennustaa vahvasti syövän kasvua eturauhasen läpi ja myös imusolmuke-etäpesäkkeiden löytymistä. Perinteisillä kuvausmenetelmillä vain puolet eturauhassyövän yleensä.

Väittelijän mielestä nykyaikainen magneettikuvaus on mullistanut eturauhassyövän diagnostiikan.

(Niinpä tällä hetkellä, myöhemmin julkaistujen monien tutkimusten perusteella katsotaan, että magneettikuvaus pitää tehdä kaikille miehille, joilla epäillään paikallista eturauhassyöpää.)