Negatiivinen ensimmäinen seurantakoepala ennakoi hyvää ennustetta aktiivisessa seurannassa olevilla eturauhassyöpäpotilailla

Negative first follow‐up prostate biopsy on active surveillance is associated with decreased risk of upgrading, suspicion of progression and converting to active treatment Sohail Singh ym.

https://doi.org/10.1111/bju.15281

Tutkimuskohortti koostui 460 aktiiviseurannassa olleesta potilaasta lontoolaisessa sairaalassa vuosina 2003–2018. Mediaani seuranta-aika oli 62 kuukautta. Seuranta-aikana heiltä oli otettu 1–2 koepalaa ja tehty kaksi magneettikuvausta.

23 %:lla potilaista seurannan aikaiset koepalat olivat negatiivisia. Potilailla, joilla ensimmäinen seurannan aikainen koepala oli negatiivinen, oli merkittävästi alentunut riski syövän etenemisen (PSA:n nousu > 20 ng/ml, magneettikuvauslöydös Likert score >3 tai T3, positiivisten koepalojen lukumäärä > 30 %) ja pahanlaatuisuusasteen (mikä tahansa Gleason-luokitusasteen nousu) nousun suhteen. Heidän kohdallaan oli myös pienentynyt riski joutua aktiivisen hoidon (radikaalinen leikkaus tai sädehoito tai hormonaalinen hoito) piiriin.

Tällä potilasryhmällä mahdollisesti voitaisiin seurantaohjelma toteuttaa vähemmän intensiivisesti.