Muuttuuko koronaviruspandemian aikainen eturauhassyövän diagnostiikka ”uudeksi normaaliksi”?

“A cross‐section of UK prostate cancer diagnostics during the coronavirus disease 2019 (COVID‐19) era – a shifting paradigm?” https://doi.org/10.1111/bju.15259

Luke Stroman työtovereineen teki Brittein saarilla keväällä 2020 koronapandemian huipun aikana (20.4.-20.5.2020) kyselytutkimuksen urologeille koskien eturauhassyövän diagnostiikkaa. Tarkoituksena oli selvittää, oliko magneettikuvauksen (MRI) käyttö ja koepalojenottomenetelmät muuttuneet tuona aikana. Samoin kysyttiin potilaiden koronatestausta ennen tutkimuksia ja urologien suojavälineiden käyttöä toimenpiteen aikana.

Vastauksia saatiin 105 urologisesta keskuksesta yhteensä 115.

Ennen korona-aikaa 99 % keskuksista käytti MRI-tutkimusta, pandemian aikana 13 % keskuksista lopetti sen käytön, 37 % käytti entiseen tapaan ja 46 % käytti sitä vain valikoiduissa tapauksissa koskien korkeanriskin potilaita.

Useimmat keskukset, jotka jatkoivat koepalojen ottoa koronan aikana, tekivät niin vain valikoiduille korkean riskin potilaille.

Niistä koepalan- eli biopsianottomenetelmistä, joita keskukset käyttivät ennen korona-aikaa, paikallispuudutuksessa välilihan (perineaaalinen) kautta tehtävää (LATP) biopsiointia jatkoi koronan aikana 80 % keskuksista, yleisanestesiassa tehtävää perineaalista (GATP) biopsiointia vain 46 % ja paikallispuudutuksessa, UÄ-ohjattua, peräsuolen kautta tehtävää (LATRUS) biopsiointia vain 40 % keskuksista. Ilmeinen syy tähän eroon oli, että haluttiin välttää yleisanestesiaan liittyvää viruksen leviämistä ylemmissä hengitysteissä ja toisaalta ulosteen kautta tapahtuvaa leviämistä TRUS-toimenpiteessä.

Vaatimukset koronatestauksesta tai karanteenista vaihtelivat suuresti eri puolilla maata. Niitä ei vaadittu 27 %:ssa keskuksista, joissa käytettiin yleisanestesiaa ja 45 %:ssa keskuksista, joissa käytettiin paikallispuudutusta. Yllättävää oli, että vain 39 % keskuksista vaati negatiivista koronatestiä ennen yleisanestesiassa tehtävää biopsiointia.

Urologien henkilökohtainen suojaus (maski, silmäsuojat, esiliina, leikkaustakki, leikkaushanskat) vaihteli suuresti keskusten välillä biopsiointimenetelmästä riippuen.

Tekijät pohtivat jopa ”Trexitin” mahdollisuutta eli TRUS-biopsioinnista luopumista vähitellen kokonaan. Tätä muutosta on kiihdyttänyt korona-aika. Eli onko paikallispuudutuksessa välilihan kautta tehtävä (LATP) biopsiointi uusi normaali.

https://doi.org/10.1038/s41391-020-0204-8