Monimuuttujamagneettikuvaus (mpMRI) parantaa kliinisesti merkitsevän eturauhassyövän toteamista ja vähentää koepalojen ottoon liittyviä komplikaatiota

Monimuuttujamagneettikuvaus (mpMRI) parantaa kliinisesti merkitsevän eturauhassyövän toteamista ja vähentää koepalojen ottoon liittyviä komplikaatiota

LL Juho Eineluoto väitteli 11.12.2020 Peijaksen sairaalassa (Helsingin yliopisto) aiheesta:

“CHARACTERISTICS OF MULTIPARAMETRIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PROSTATE CANCER DIAGNOSTICS AND ACTIVE SURVEILLANCE”

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/320674/eineluoto_juho_dissertation_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vastaväittäjänä toimi etäyhteydellä professori Peter Black (Department of Urologic Sciences University of British Colombia Vancouver, Canada). Kustoksena toimi professori Antti Rannikko Helsingin yliopistosta.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189272

II https://doi.org/10.1016/j.euo.2018.02.005

III https://doi.org/10.1016/j.euf.2020.06.016

IV https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235779

Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin mpMRI:n merkitystä aktiivisen seurannan (AS) aikana. Seurannan aikana potilailta otettiin useita kertoja koepaloja mahdollisten aggressiivisten syöpäpesäkkeiden tunnistamiseksi.

69 %:lla potilaista syövän riskiasteen nousu johti potilaan siirtymiseen AS:stä aktiiviseen hoitoon.

Toisessa osatyössä tutkittiin koepalojen ottoon liittyviä komplikaatioita. FBx-ryhmässä otettiin kolme koepalaa (mediaani) ja SBx-ryhmässä 12 koepalaa (mediaani). Kuukauden kuluttua koepalojen otosta FBx-ryhmässä todettiin vähemmän verivirtsaisuutta ja kipua. Näistä syistä tämän ryhmän potilaat olivat myöskin halukkaampia uusintakoepalojen ottoon.

Kolmannessa osatyössä todettiin, että mpMRI: ssa näkymättömät syövät ennakoivat parempaa ennustetta arvioituna taudin biokemiallisella uusiutumisella ja paikallisella leviämisellä. Tässä osatyössä todettiin myös, että PTEN-biomarkkerin puutos oli yleisempää mpMRI: ssa näkyvissä tuumoreissa liittyen syövän aggressiivisempaan muotoon.

Neljännessä osatyössä arvioitiin mpMRI:n hyötyä tavanomaisiin riskilaskureihin ja nomogrammeihin verrattuna. mpMRI todettiin hyödylliseksi biokemiallisen uusiutumisen toteamissa verrattuna pelkkään CAPRA-riskilaskurin tai MSKCC-nomogrammin käyttöön.

No Comments

Post A Comment