Monimuuttujamagneettikuvaus (mpMRI) parantaa kliinisesti merkitsevän eturauhassyövän toteamista ja vähentää koepalojen ottoon liittyviä komplikaatiota

LL Juho Eineluoto väitteli 11.12.2020 Peijaksen sairaalassa (Helsingin yliopisto) aiheesta:

“CHARACTERISTICS OF MULTIPARAMETRIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PROSTATE CANCER DIAGNOSTICS AND ACTIVE SURVEILLANCE”

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/320674/eineluoto_juho_dissertation_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vastaväittäjänä toimi etäyhteydellä professori Peter Black (Department of Urologic Sciences University of British Colombia Vancouver, Canada). Kustoksena toimi professori Antti Rannikko Helsingin yliopistosta.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189272

II https://doi.org/10.1016/j.euo.2018.02.005

III https://doi.org/10.1016/j.euf.2020.06.016

IV https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235779

Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin mpMRI:n merkitystä aktiivisen seurannan (AS) aikana. Seurannan aikana potilailta otettiin useita kertoja koepaloja mahdollisten aggressiivisten syöpäpesäkkeiden tunnistamiseksi.

69 %:lla potilaista syövän riskiasteen nousu johti potilaan siirtymiseen AS:stä aktiiviseen hoitoon.

Toisessa osatyössä tutkittiin koepalojen ottoon liittyviä komplikaatioita. FBx-ryhmässä otettiin kolme koepalaa (mediaani) ja SBx-ryhmässä 12 koepalaa (mediaani). Kuukauden kuluttua koepalojen otosta FBx-ryhmässä todettiin vähemmän verivirtsaisuutta ja kipua. Näistä syistä tämän ryhmän potilaat olivat myöskin halukkaampia uusintakoepalojen ottoon.

Kolmannessa osatyössä todettiin, että mpMRI: ssa näkymättömät syövät ennakoivat parempaa ennustetta arvioituna taudin biokemiallisella uusiutumisella ja paikallisella leviämisellä. Tässä osatyössä todettiin myös, että PTEN-biomarkkerin puutos oli yleisempää mpMRI: ssa näkyvissä tuumoreissa liittyen syövän aggressiivisempaan muotoon.

Neljännessä osatyössä arvioitiin mpMRI:n hyötyä tavanomaisiin riskilaskureihin ja nomogrammeihin verrattuna. mpMRI todettiin hyödylliseksi biokemiallisen uusiutumisen toteamissa verrattuna pelkkään CAPRA-riskilaskurin tai MSKCC-nomogrammin käyttöön.