Metformiini-lääkitys parantaa eturauhassyövän ennustetta radikaalisen leikkauksen jälkeen

27.1.2022

Korkeat insuliinipitoisuudet lisäävät syöpäkasvainten kasvua ja ovat yhteydessä aggressiivisempaan syöpään. Tämä on mahdollinen syy siihen, että insuliinin määrää lisäävät diabeteslääkkeet vaikuttavat epäedullisesti syöpäkasvaimiin.

Sen sijaan metformiini, jota käytetään tyypin-2 diabeteksen ensisijaisena lääkkeenä, vähentää glukoneogeneesiä eli glukoosin uusmuodostusta erityisesti maksassa ja toisaalta lisää insuliiniherkkyyttä ja nämä puolestaan alentavat sokeri- ja insuliinitasoja.

Metformiinilla on todettu laboratoriokokeissa eturauhassyöpää estävä vaikutus. Epidemiologisissa tutkimuksissa tulokset tässä suhteessa ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia.

Tamperelais-helsinkiläinen tutkijaryhmä selvitti metformiinin ja muiden diabeteslääkkeiden yhteyttä eturauhassyövän ennusteeseen radikaalileikatuilla potilailla:

Prostate Cancer–specific Survival After Radical Prostatectomy Is Improved Among Metformin Users but Not Among Other Antidiabetic Drug Users

Tutkimuksen toteutus

Aineisto käsitti 14 424 suomalaista miestä, joille oli tehty radikaalinen prostatektomia vuosina 1995–2013. Heidän sairaustietonsa kerättiin kansallisista rekistereistä ja potilasdokumenteista. Potilaiden mahdollisesti käyttämää diabeteslääkitystä koskevat tiedot kerättiin KELA:n tiedostoista vuosilta 1995–2014.

Lääkkeiden käyttö analysoitiin erikseen ennen ja jälkeen syöpädiagnoosin. Ennen diagnoosia diabeteslääkkeitä käyttäneitä oli yhteensä 1044 potilasta, joista metformiinia käytti 668 potilasta,13380 potilasta ei käyttänyt diabeteslääkkeitä.

Diagnoosin jälkeen metformiinia käytti 2042 potilasta, 12092 potilasta ei käyttänyt diabeteslääkkeitä. Lääkkeitä käyttävien mediaani ikä oli 63 vuotta ja seuranta-aika oli 6,3 vuotta.

Metformiinin käyttö ennen syöpädiagnoosia vähensi hormonaalisen hoidon (ADT) aloittamisen tarvetta

Diabeteslääkkeitä käyttävillä, erityisesti insuliinipitoisuutta ja insuliinin eritystä lisäävien lääkkeiden käyttäjillä oli huonompi eturauhassyöpäspesifinen ennuste kuin diabeteslääkkeitä käyttämättömillä. Syynä tähän on mahdollisesti juuri hyperinsulonemia eli korkea insuliinitaso veressä.

Metformiinin käyttö ennen syöpädiagnoosia vähensi merkittävästi hormonaalisen hoidon (ADT) aloittamisen tarvetta, käyttö diagnoosin jälkeen vähensi tämän lisäksi myös eturauhassyöpäkuoleman riskiä verrattuna potilaisiin, jotka eivät käyttäneet diabeteslääkkeitä.

Päinvastoin kuin muiden diabeteslääkkeiden käytöllä, metformiinilla ei ollut yhteyttä lisääntyneeseen kokonaiskuolleisuuteen.

Tutkimuksen vahvuuvksina kohortin suuri koko ja seuranta-aika

Tutkimuksen vahvuuksia ovat kohortin suuri, väestöpohjainen koko ja pitkä seuranta-aika. Myöskin aineisto on ilmeisen homogeeninen johtuen siitä, että kaikkien potilaiden piti täyttää iän ja yleistilan vaatimukset ennen varsin vaativaa radikaalista toimenpidettä.

Tutkimuksen heikkouksina voidaan pitää potilaiden elintapatietojen (esim. ruokavalio, tupakointi, fyysinen aktiivisuus), PSA- ja Gleason-luokitus tietojen puuttumista. Myöskään tietoja potilaiden verensokeritasapainosta ei ollut käytettävissä.

Sakari Rannikko cv-kuva

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori.

Lue myös:

Ikävakioitu eturauhassyöpäkuolleisuus vähenee läntisissä ja pohjoisissa Euroopan maissa.

Kumpi on parempi, robottiavusteinen eturauhasen poisto vai avoleikkaus?