Lisääkö testosteronikorvaushoito eturauhassyövän ilmaantuvuutta, syöpäspesifistä tai sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta?

10.1080/0284186X.2023.2278189

Edelleen on epäselvyyttä ja ristisriitaisia tutkimustuloksia testosteronikorvaushoidon (TRT) turvallisuudesta koskien eturauhassyöpää ja sydän- ja verisuonitauteja. Korvaushoitoa käytetään miehillä, joilla on todettu oireinen ns. myöhäsyntyinen hypogonadismi (LOH).

Tamperelainen tutkijaryhmä on selvittänyt asiaa käyttäen lähtöaineistona suureen eurooppalaiseen eturauhassyöpäseulontatutkimukseen.

Osallistuneita 80 144 suomalaista miestä pääkaupunki- ja Tampereen seudulta. 78 615 mieheltä oli käytettävissä tiedot heidän tekemistään reseptilääkeostoksista ja he muodostavat tutkimusaineiston.

Tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 55–67-vuotiaita tutkimuksen alkaessa. Seuranta alkoi satunnaistamisesta ja päättyi potilaan kuollessa tai muuttaessa maasta tai tutkimuksen sulkeutumispäivänä 1.1.2017. Potilaiden käyttämä lääkitys vuosina 1995–2015 saatiin KELA:n tilastoista, potilaiden kliiniset tiedot (PSA, TNM-luokitus, Gleason-gradus) sairauskertomuksista, eturauhassyöpätapaukset Syöpärekisterin tilastoista ja kuolinsyyt Tilastokeskuksen tiedostoista.

18 vuoden mediaaniseuranta-aikana 2919 aineiston miehistä käytti TRT-korvaushoitoa ja 285:llä heistä todettiin eturauhassyöpä.

Korvaushoitoa käyttäneillä ei todettu kohonnutta eturauhassyöpäilmaantuvuutta verrattuna miehiin, jotka eivät käyttäneet hoitoa. Syöpäspesifinen kuolleisuus oli jopa matalampi hoitoa käyttäneillä (HR = 0.52; 95 % CI 0.3–0.91). Korvaushoitoa käyttäneillä oli myös jonkun verran matalampi sydän- ja verisuonitautikuolleisuus ja kokonaiskuolleisuus kuin ei-käyttäjillä (HR = 0.87; 95 % CI 0.75–1.01 and

HR = 0.93; 95 % CI 0.87–1.0, vastaavasti). Lääkityksen käyttöajalla tai annoksella ei todettu olevan merkitystä missään analyyseissä.

Tutkimuksella on rajoituksensa:

Potilaiden testosteronitasoista ei ole tietoa.

Kuinka moni TRT-reseptin saaneista todella käytti sitä.

Kuinka monella miehellä oli diagnosoimaton testosteronivajaus, mutta ilman TRT-hoitoa.

Puuttuu vertailuryhmä miehistä, joilla on todettu testosteronivajaus, mutta jotka eivät käytä korvaushoitoa.

Tämänkin tutkimuksen jälkeen vastaus otsikon kysymykseen jää edelleen epäselväksi.

Lisää ajankohtaisia

Anna Kuisma väitteli kliinisestä syöpätautiopista Turun yliopistossa 27.1.2023.

Puheen aiheena oli eturauhassyövän kehittyvä diagnostiikka ja hoito.

Uuden tyyppisellä robotilla tehdään alkuvaiheessa urologisia eturauhassyöpäleikkauksia.