Levinnyttä eturauhassyöpää kannattaa hoitaa radikaalisella hoidolla

20.9.2017

Eturauhassyöpäpotilaat, joilla on levinnyt tauti, hyötyvät enemmän radikaalisesta hoidosta (leikkaus tai sädehoito) kuin pelkästään hormonaalisesta hoidosta.

Prasanna Sooriakumaran ym. Survival Among Men at High Risk of Disseminated Prostate Cancer Receiving Initial Locally Directed Radical Treatment or Initial Androgen Deprivation Therapy. Eur Urol, Sep 2017, 72 (3): 345-351

Tähän tulokseen tuli ruotsalainen tutkimusryhmä. Heidän tutkimuksensa perustuu hyviin ruotsalaisiin väestöpohjaisiin rekisteritietoihin. Tutkimukseen otettiin vuosina 1996 – 2010 miehiä, joilla oli suuri riski levinneen eturauhassyövän suhteen eli PSA oli yli 50 µg/l.

Alkuvaiheessa 630 miestä sai sädehoidon, 120 potilaalle tehtiin radikaalinen prostatektomia ja 17602 miestä sai pelkästään hormonaalisen hoidon. Lisäksi näiden potilaiden joukosta yksilöitiin kaksi 575 potilaan ryhmää radikaalihoidetuista ja pelkästään hormonaalisen hoidon saaneista, jotka täsmäsivät Gleason-, T- ja M-luokituksen, Charlson-indeksin, diagnosointivuoden, iän ja PSA: n suhteen. Seuranta-aika oli 15 vuotta. 

Eturauhassyöpäspesifinen kuolleisuus oli merkitsevästi suurempi pelkästään hormonaalista hoitoa saaneilla kuin radikaalisesti hoidetuilla sekä koko aineistossa että täsmäytetyissä ryhmissä.

Täsmäytetyissä ryhmissä hormonaalisen hoidon saaneiden riski oli lähes kolminkertainen eturauhassyöpäkuoleman suhteen verrattuna radikaalisesti hoidettuihin.

Tutkimuksen yhtenä heikkoutena voidaan pitää sitä, että levinneisyyden ainoana kriteerinä pidettiin PSA: n nousua yli 50 µg/l. Pelkästään tämän perusteella ei voida arvioida, oliko kyseessä vain paikallisesti levinnyt vai jo etäpesäkkeitä lähettänyt syöpä.

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu muualtakin. Esim. A recent US Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) study of 8185 men with disseminated prostate cancer found that those treated with surgery or radiation had higher 5-yr overall and cancer-specific survivals than those treated without radical therapy. Tälläkin tutkimuksella on useita mm. menetelmällisiä puutteita (http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2013.11.012).

Syksyllä 2014 alkoi yhteispohjoismainen ns. SPCG-15-tutkimus, jonka tarkoituksena on verrata radikaalisen sädehoidon ja radikaaliprostatektomian tehoa paikallisesti levinneen eturauhassyövän hoidossa (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02102477).