Korona ja eturauhassyöpä

Päivitetty 22.10.2020

Korona ja eturauhassyöpä

Näyttää ilmeiseltä, että koronainfektio on huonoennusteisempi miehillä, kuolleisuus covid-19-infektioon on miehillä ikäryhmästä riippuen 1,5 – 2,5 kertaa suurempi kuin naisilla. Miksi näin?

Yhtä kattavaa selitystä ei ole löytynyt. Asia sivuaa eturauhassyöpää siinä mielessä, että on olemassa jonkun verran näyttöä siitä, että androgeenisalpaushoitoa saaneilla potilailla koronainfektio olisi lievempi.

Asia kiertyy kahteen entsyymiin (ACE2 ja TMPRSS2) viruksen kohdesolun pinnassa. Nämä molemmat entsyymit myötävaikuttavat infektion syntymiseen keuhkokudoksessa. Toisaalta tiedetään, että testosteroni stimuloi TMPRSS2-entsyymiä, mikä voisi selittää mainitun sukupuolieron. Tästä on syntynyt ajatus testosteronia alentavan androgeenisalpaushoidon positiivisesta vaikutuksesta koronainfektiossa eturauhassyöpäpotilailla.

Asiasta on puolen vuoden sisällä tehty viisi tutkimusta, joista kahdessa todettiin salpaushoidon lieventävän infektion taudinkuvaa, kolmessa tutkimuksessa sillä ei todettu olevan vaikutusta. Näin ollen lisätieto on tarpeen ja useampia kliinisiä satunnaistettuja tutkimuksia on menossa.

Koronan vaikutus tutkimuksiin ja hoitoihin

Olemassaolevan tiedon varassa vaikuttaa siltä, että koronatartunnan saaminen terveydenhuoltoyksiköistä on äärimmäisen epätodennäköistä. Tämän takia potilaiden ei missään tapauksessa kannata peruuttaa tai viivästyttää eturauhassyövän diagnostiikkaan, hoitoon tai seurantaan liittyviä terveydenhuollon käyntejä.

On olemassa jonkun verran näyttöä siitä, että androgeenisalpaushoitoa saaneilla potilailla koronainfektio olisi lievempi.

Kirjallisuus:

  • Huhtaniemi Ilpo. Duodecim 2020; 136(20):2201-3.