Kommentti YLE Aamun TV lähetykseen eturauhassyövän seulonnasta. 19.11.2020 klo 07:40

Tänään vietetään kansainvälistä miestenpäivää, jonka yhtenä tarkoituksena on kiinnittää huomiota miesten terveyteen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Tänään on myös eduskunnassa lähetekeskustelu eturauhassyövän seulonnasta.

YLE Aamun TV lähetyksessä haastateltiin emeritusprofessori Pentti Tuohimaata eturauhassyövän seulonnasta. Pentti Tuohimaa esittää, että Suomessa pitäisi aloittaa eturauhassyövän seulonta ja hän esittää tämän tueksi muutamia syitä.

1. Suomessa vuosittain yli 5000 miestä saa eturauhassyöpädiagnoosin.

a. Suomessa kuolee vuosittain yli 900 miestä eturauhassyöpään.

b. Näistä miehistä suuri osa olisi pelastettavissa.

2. Suomessa on hyvin valistuneita miehiä, joista suuri osa varmasti osallistuisi seulontaan.

3. Meillä on kehittynyt lääketiede, joka mahdollistaa sen, että seulonnat voitaisiin aloittaa.

4. Euroopan urologiyhdistys on laatinut seulontaohjeen, joka on hyvin toteutettavissa Suomessa.

Seulonta toteutettaisiin ”tutulla” PSA mittauksella, mutta kaikkein tärkeintä olisi, että MRI kuvauksella voidaan erottaa hyvänlaatuiset ja pahanlaatuiset syövät toisistaan ja kolmantena se, että näytteenotto voidaan MRI:n perusteella kohdistaa.

Tuohimaan mukaan argumentit eturauhassyövän seulontaa vastaan perustuvat lähinnä siihen, että PSA paljastaa myös muuta kuin syöpää, kuten liikakasvua ja tulehdusta sekä johtaa ylidiagnostiikkaan ja ylihoitoon. Kumpikin argumentti Tuohimaan mukaan MRI:n avulla kumoutunut.

Oma käsitykseni asiasta.

Vaikka todellakin toivon ja jopa uskon, että eturauhassyövän seulonta jossain vaiheessa tieteellisen tutkimuksen keinoin osoitetaan järkeväksi, se ei tällä hetkellä sitä ole.

PSA-tutkimukseen perustuvassa seulonnassa hyötyjen ja haittojen suhde on liiaksi haittojen puolella (ylidiagnostiikka ja ylihoidot, kuten Tuohimaakin toteaa).

Magneettikuvaus (MRI) ja kohdennetut koepalat ovat merkittävästi parantaneet eturauhassyövän diagnostiikkaa, mutta valitettavasti ei ole tieteellistä tutkimustietoa siitä, että tämä teknologia seulontamenetelmänä toimisi kuten toivomme.

Tähän mennessä käytännössä kaikki MRI kuvaukseen perustuvat tieteelliset tutkimukset on tehty miehillä, jotka on lähetetty eturauhassyöpäepäilyn takia jatkotutkimuksiin urologisiin yksikköihin. Miehillä on siis tiedossa oleva kohonnut riski eturauhassyöpään ennen MRI-tutkimusta.

On ehkä intuitiivista olettaa, että MRI kuvaus (ja kohdennetut koepalat) toimisivat seulottavassa väestössä samalla tavalla, kuin miehillä, jotka lähetetään eturauhassyöpäepäilyn takia jatkotutkimuksiin. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. On mahdollista, että seulonnan myötä MRI-kuvaukseen tulevilla miehillä riski eturauhassyöpään on erilainen kuin aiemmissa tutkimuksissa eikä MRI toimi samalla tavalla.

On siis mahdollista, että MRI (ja kohdennetut koepalat) toimii seulonta-asetelmassa huonommin, yhtä hyvin tai paremmin kuin tämän hetkisessä diagnostisessa käytössä, mutta tätä ei tiedetä ennen kuin asia on tieteellisesti tutkittu, mielellään satunnaistetussa koeasetelmassa.

Tästä on Suomessa käynnissä iso satunnaistettu tutkimus (ProScreen-seulontatutkimus), jossa Helsingissä ja Tampereella satunnaistetaan iso joukko miehiä, joko seulontaan (jossa käytetään apuna MRI:tä ja kohdennettuja koepaloja) tai kontrolliryhmään. Korona on valitettavasti hidastanut tämän(kin) tutkimuksen etenemistä, mutta odotamme ensimmäisen seulontakierroksen tuloksia 1-2- vuoden sisällä. Nämä tulokset tulevat jo antamaan vahvaa osviittaa siitä, onko tästä uudesta seulonta-asetelmasta merkittävää hyötyä.

Ehdotan, että teemme päätöksiä tässäkin asiassa tieteelliseen näyttöön perustuen. Yhteinen tavoitteemme medisiinassa on parantaa terveyttä, niin miesten kuin naisten!

Antti Rannikko

Urologian apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Osatonylilääkäri, kirurgian ja urologian erikoislääkäri, HUS