Kasviestrogeenien runsas käyttö yhteydessä levinneen eturauhassyövän esiintymiseen

23.11.2017

Kasvi- eli fytoestrogeenien runsas käyttö on yhteydessä levinneen eturauhassyövän esiintymiseen.

Tähän tulokseen tuli amerikkalainen tutkimusryhmä. Tutkimus on osa ns. PLCO-tutkimusta (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial), johon kutsuttiin yhteensä 155 000 miestä ja naista marraskuun 1993 ja heinäkuun 2001 välisenä aikana. Paitsi erilaisten seulontamenetelmien merkitystä, tutkittiin myös mm. ravinnon merkitystä eturauhas-, keuhko-, paksu- ja peräsuolen ja munasarjasyövän esiintymisessä.

Eturauhassyöpätutkimukseen osallistui 27004 miestä iältään 54-74-vuotiaita 10 tutkimuskeskuksessa. 11,5 vuoden mediaaniseurannan aikana eturauhassyöpiä todettiin 2598, joista levinneitä oli 287. Miesten käyttämän ravinnon fytoestrogeenimäärä, erikoisesti isoflavonien ja kumestrolin, arvioitiin kyselytutkimuksen perusteella. Myös fytoestrogeeneihin kuuluvien lignaanien merkitystä ei tutkittu. Fytoestrogeenit ovat kasviravinnon sisältämiä estrogeenin (estradioli) kaltaisia yhdisteitä, joiden vaikutukset elimistössä välittyvät estrogeenireseptorien kautta. Runsaasti fytoestrogeeneja on palkokasveissa, erikoisesti soijapavussa ja kokojyväviljatuotteissa.

Tutkimuksessa todettiin, että runsas kokonaisoflavonien määrä ravinnossa lisäsi merkittävästi riskiä sairastua levinneeseen eturauhassyöpään. Sama yhteys todettiin myös yksittäisten isoflavonien, kuten genisteiinin, daidseiinin ja glysiteiinin suhteen. Tällaista yhteyttä ei todettu isoflavonien ja paikallisen eturauhassyövän eikä myöskään eturauhassyövän kokonaissairastuvuuden välillä.

Tulokset ovat sinänsä ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan nimenomaan ns. aasialainen ruokavalio, joka sisältää runsaasti fytoestrogeeneja, suojaa eturauhassyövältä.

Amerikkalainen tutkimus sisältää muutamia heikkouksia; mm. miten luotettavia ovat kyselytutkimukset antamaan oikeaa tietoa yksittäisen henkilön ruokailutottumuksista. Toisaalta myöskin henkilön ruokailutottumukset ovat saattaneet muuttua seuranta-aikana.

Vaaditaan prospektiivisia tutkimuksia, jos halutaan saada selville ravinnon todellinen merkitys eturauhassyövän riskitekijänä ja mahdollisesti ehkäisyssä.

Michael K. Reger ym. Dietary intake of isoflavones and coumestrol and the risk of prostate cancer in the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial. IJC (International Journal of Cancer), Online Nov 8, 2017.