Ikävakioitu eturauhassyöpäkuolleisuus vähenee läntisissä ja pohjoisissa Euroopan maissa

26.11.2021

Italialainen tutkijaryhmä analysoi urologisten syöpien kuolleisuustrendejä EU- ja muissa Euroopan maissa:

”Mortality Trends from Urologic Cancers in Europe over the Period 1980–2017 and a Projection to 2025”

Analyysit perustuvat Maailman Terveysjärjestön (WHO) tietokantoihin vuosilta 1980–2017. Kuolintapausten ja väestötietojen perusteella he laskivat ikävakioidut (maailman standardiväestö) kuolleisuusluvut (/100 00 henkilövuotta) kahdessakymmenessä neljässä Euroopan Unionin maassa (paitsi Kypros) ja kahdessatoista muussa Euroopan maassa. Lisäksi he tekivät arvion tilanteesta vuonna 2025.

Tutkimus: alimmat kuolleisuusluvut Välimeren maissa

Ikävakioitu eturauhassyöpäkuolleisuus on vähenemässä läntisen ja pohjoisen Euroopan maissa, mutta lisääntyy itäisessä Euroopassa, EU-maista Bulgariassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa ja Slovakiassa, sekä EU:n ulkopuolisista maista mm. Venäjällä ja Ukrainassa. Tämä koskee myös nuorempia ikäluokkia eli 35–64-vuotiaita.

EU-maissa ikävakioitu kuolleisuus väheni vuosien 2005–2009 tasolta, 11.90, vuosien 2015–2017 tasolle, 10.23 eli 14.0 %. Vastaava vähenemä Suomessa oli 18.3 % (14.08 vs. 11.50). Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan lukema oli täysin sama.1 Suurin vähenemä kaikista Euroopan maista oli Ranskassa, 25.8 %.

Alimmat kuolleisuusluvut olivat Välimeren maissa (Italia, Kreikka, Malta, Espanja). Esimerkiksi Italiassa ikävakioitu kuolleisuus vuosina 2005–2009 oli 8,98 laskien 7,03:en vuosina 2015–2017 eli 21.7 %.

Ennuste: eturauhassyöpäkuolleisuus vähenee EU:n alueella myös jatkossa

Ennusteen mukaan kuolleisuus vähenee edelleen EU:n alueella ollen vuoteen 2025 mennessä 8.9 /100 000. Kuitenkin erot Etelä- ja Pohjois-Euroopan maiden säilyvät edelleen.

Sen sijaan, väestön ikääntymisestä johtuen, lukumääräinen kuolleisuus tulee lisääntymään vuoteen 2025 mennessä koko EU:n alueella 9 %, eniten Puolassa, 44 %.

Suotuisa kehitys ikävakioidussa kuolleisuudessa heijastanee diagnostisten menetelmien paranemista ja sitä kautta syövän löytymisen aikaistumista. Samansuuntaisesti vaikuttaa myös hoitomenetelmien kehittyminen.

Sen sijaan vuoden 2025 ennusteeseen tulee suhtautua varauksellisesti tarkastelujakson aikana mahdollisesti tapahtuvista väestörakenteen ja riskitekijöiden muutoksista, erilaisista eturauhassyövän seulontaohjelmien ja hoitomenetelmien käytöstä johtuen.

Myös koronavirusepidemia on saattanut myöhästyttää syövän diagnosointia ja sitä kautta lisätä syöpäkuolleisuuttakin.

1 Syöpärekisterin mukaan

200577430,1552,0915,02
200681831,7353,115,05
200779430,6550,331414,202
200881431,2648,714,04
200978329,944,9912,9
201591233,8243,4612,04
201690033,2541,6311,3811,60667
201791233,5840,6511,4

Vähenemä      18,3%

Sakari Rannikko cv-kuva

Sakari Rannikko

Kirjoittaja on urologi ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori.