Radikaaliprostatektomia

Eturauhasen täydellinen poistoleikkaus

Eturauhasen täydellinen poistoleikkaus eli radikaaliprostatektomia on eturauhassyövän takia tehtävä leikkaus, jossa sekä eturauhanen että eturauhasessa kiinni olevat rakkularauhaset poistetaan. Tarkoituksena on, että eturauhanen poistamalla saadaan poistettua myös eturauhasessa oleva syöpä.

Radikaaliprostatektomia on tällä hetkellä yleisin urologinen leikkaus ja se voidaan tehdä kolmella eri menetelmällä:

  • Avoleikkauksella retropubisesti eli tekemällä leikkausviilto häpyluun ja navan väliin.
  • Avoleikkauksella transperineaalisesti eli tekemällä leikkausviilto välilihan seutuun peräaukon ja kivespussin väliin, ei tehdä Suomessa.
  • Tähystämällä eli laparoskooppisesti joko robottiavusteisesti tai ilman.

Retropubinen leikkaus oli pitkään yleisin menetelmä sekä Suomessa että muualla maailmassa, mutta viime vuosina tähystysleikkaus, etenkin robottiavusteisena, on lisännyt suosiotaan voimakkaasti. Tällä hetkellä Suomessa ylivoimaisesti suurin osa eturauhasenpoistoleikkauksista tehdään robottiavusteisesti (ns. RALP-leikkaus). Da Vincin leikkausrobotti on tällä hetkellä käytössä kaikissa yliopistollisissa keskussairaaloissa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa.

VIDEO 1

“Robottiavusteinen radikaaliprostatektomia toteutetaan da Vinci -leikkausrobotilla. Kirurgi ohjaa leikkausinstrumentteja käsin ohjauskonsolista.”

Radikaaliprostatektomiaan soveltuu potilas, jonka yleiskunto sallii leikkauksen ja jonka odotettavissa oleva elinaika on vähintään 10 vuotta. Leikkauksella hoidettavilla potilailla on kliinisen luokituksen mukaisesti yleensä paikallinen tauti (T1 tai T2). Jonkin verran on viitteitä myös siitä, että paikallisesti levinnyttä syöpää (T3) sairastavan potilaanleikkaushoidosta saattaisi olla hyötyä. Jos potilaalla on levinnyt eli metastasoinut tauti, ei eturauhasen poistosta katsota olevan hyötyä.

KUVIO 1

Tähystysleikkausten osuus alkoi voimakkaasti kasvaa vuoden 2009 jälkeen, kun robottiavusteinen leikkaus tuli käyttöön. Vuonna 2018 jo 95% poistoleikkauksista tehtiin tähystämällä.

Leikkausvolyymi Suomessa

Eturauhasen poistoleikkaus on tällä hetkellä yleisin urologinen leikkaus. Leikkausten määrä on viime vuosikymmeninä jatkuvasti kasvanut, ja vuonna 2018 Suomessa tehtiin yhteensä 1147 eturauhasen poistoleikkausta.

Kasvua selittää tärkeältä osaltaan PSA-testin käyttöönotto 1980-luvulla ja sen jälkeen tapahtunut eturauhassyövän diagnostiikan parantuminen: yhä useampi syöpä havaitaan aikaisessa vaiheessa. Kun syöpä ei ole ehtinyt levitä eturauhasen ulkopuolelle, on radikaalinen leikkaushoito mahdollinen.

VIDEO 2

“Vuonna 2018 Suomessa tehtiin 1147 eturauhasen täydellistä poistoleikkausta.

Poistoleikkausten määrä on kasvanut 1990-luvulta saakka. Kasvua selittää osin diagnostiikan paraneminen: yhä useampi syöpä havaitaan aikaisessa vaiheessa.”

Kehitykseen on vaikuttanut myös leikkaustekniikan kehittyminen. 1980-luvulla Suomessakin omaksuttiin varsin nopeasti Patrick Walshin kehittämä ns. erektiohermohermot säästävä leikkaustekniikka. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että radikaalileikkausten määrä Suomessa kasvoi vuoden 1987 runsaasta 90 toimenpiteestä yli 1000 toimenpiteeseen vuoteen 2009 mennessä.

Lue lisää kirurgisten hoitojen historiasta