Kudoksen sisäinen sädehoito

Ulkoinen sädehoito  |  Kudoksen sisäinen sädehoito

Kudoksen sisäinen, lyhytetäisyyksinen sädehoito eli brakyterapia

Kudoksen sisäinen sädehoito perustuu samaan säteilyn soluvaurioita aiheuttavaan ominaisuuteen kuin ulkoinenkin sädehoito.

Sisäisessä sädehoidossa eturauhasen koon ja muodon perusteella ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti eturauhaseen laitetaan radioaktiivisia jyväsiä, jotka jätetään eturauhaseen ja jotka hiljalleen lähettävät säteilyä tuhoten syöpäkudosta.  Tällöin puhutaan LDR-sädehoidosta (low dose rate, pieni annosnopeus).

Tämän sijaan käytetään nykyisin enenevästi HDR-sädehoitoa (high dose rate, suuri annosnopeus), jossa eturauhaseen asetetaan yleisanestesiassa 10–15 ohutta, onttoa ja päistään umpinaista neulaa, joiden kautta eturauhaseen ohjataan säteilylähde. Sädetystä annetaan noin kymmenen minuuttia, jonka jälkeen säteilylähde ja neulat poistetaan. HDR-sädehoitoa annetaan ainoana hoitomuotona eli monoterapiana yleensä kaksi kertaa kahden viikon välein.

Sisäisen sädehoidon etuina on, että koko hoito voidaan antaa yhdessä istunnossa (vrt. kehonulkoisessa sädehoidossa tarvittavat useat hoitokerrat). Lisäksi sisäisen sädehoidon avulla sädeannosta voidaan nostaa ulkoista sädehoitoa korkeammaksi.

Haittana voidaan pitää sisäisen sädehoidon vaatimaa nukutusta tai lannepuudutusta ja ulkoiseen sädehoitoon verrattuna yleisempiä välittömiä haittavaikutuksia (virtsaamisvaikeudet, virtsarakon ärsytysoireet). Runsaat virtsavaivat ja eturauhasen suuri koko (>40-50g) saattavat olla este sisäiselle sädehoidolle.

Kudoksensisäinen sädehoito soveltuu parhaiten pienen uusiutumisriskin (levinneisyys T1-2a, N0, M0, Gleasonin pisteet < 7, PSA-pitoisuus < 10 µg/l) tai keskisuuren (T2b, Gleasonin pisteet 7 (3 + 4), PSA-pitoisuus 10–20 µg/l) riskin syöpiin.

Kudoksen sisäisestä sädehoidosta ei ole tutkimuksia, jotka osoittaisivat hoitomuodon paremmuuden (elinajan lisäys, elämänlaadun paraneminen) seurantaan ja tarvittaessa annettavaan hoitoon verrattuna. Ei myöskään ole tutkimuksia, joissa verrattaisiin eturauhassyövän leikkaushoitoa ja sisäistä sädehoito suoraan toisiinsa.

Yhdistelmäsädehoidolla tarkoitetaan kudoksensisäisen HDR-sädehoidon ja ulkoisen sädehoidon yhdistämistä. Tällöin voidaan yhdistää kummankin hoitomuodon hyvät puolet. Voidaan esimerkiksi antaa ensin yksi HDR-hoito ja sen jälkeen parin viikon kuluttua viiden viikon mittainen ulkoinen sädehoito. Yhdistelmähoito soveltuu etenkin nuoremmille potilaille, kun kyseessä on keskisuuren tai suuren uusiutumisriskin syöpä.

Lue lisää ulkoisesta sädehoidosta ja kudoksen sisäisestä sädehoidosta.

Viitteet ja linkit: