Uudet hormonaalisesti vaikuttavat lääkkeet

Antiandrogeenit  |  Uudet hormonaalisesti vaikuttavat lääkkeet

Uudet hormonaalisesti vaikuttavat lääkkeet

Päivitetty 23.10.2020

Abirateronia sisältävä Zytiga®-valmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2014 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa eturauhassyöpä yhdistelmänä prednisonin tai prednisolonin kanssa etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa miehillä, joiden tauti on edennyt dosetakseliin pohjautuvan solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen.

Entsalutamidia sisältävä Xtandi®-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2015 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa miehillä, joiden tauti on edennyt dosetakseliin pohjautuvan solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen. Abirateronin ja entsalutamidin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella.

Suomessa on rekisteröity myös toinen ARSI-valmiste, apalutamidi (Erleada®), joka teholtaan ja sivuvaikutuksiltaan on verrattavissa entsalutamidiin.  Suomalainen lääketehdas Orion kehitti 2000-luvulla uuden ARSI-lääkemolekyylin, jonka vaikuttava aine on nimeltään darolutamidi. Mahdollista on, että sillä on parempi turvallisuusprofiili kuin entsalutamidilla ja apalutamidilla, mitä tulee keskushermostoperäisiin sivuvaikutuksiin johtuen sen vähäisestä veriaivoesteen läpäisystä. Lue lisää darolutamiditutkimuksesta: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1815671.

Darolutamidi, nimeltään Nubeca®, on maaliskuussa 2020 saanut myyntiluvan EU:ssa. Lääke valmistetaan Suomessa.