Antiandrogeenit

Antiandrogeenit

Antiandrogeenit ovat lääkkeitä, jotka estävät androgeenien vaikutuksen eturauhassyöpäsoluissa estämällä niiden sitoutumisen solutuman hormonireseptori-molekyyliin. Näin ollen nämä lääkkeet estävät myös lisämunuaisista erittyvien androgeenien vaikutuksen eturauhassyöpäsoluihin.

Näitä lääkkeitä annostellaan tabletteina suun kautta päivittäin.
Suomessa on ollut käytössä bikalutamidi ja flutamidi, jotka ovat ns. ei-steroidaalisia antiandrogeeneja sekä steroidihormonirakenteen omaava syproteroniasetaatti. Eri hormonaalisen hoidon muotoja voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistelmänä esimerkiksi antamalla samanaikaisesti LHRH-analogia ja antiandrogeenia. Tällöin puhutaan ns. totaalisesta androgeeniestosta, jonka paremmuudesta yksittäiseen endokriiniseen hoitoon verrattuna ei ole kuitenkaan tieteellistä näyttöä. Yleensä antiandrogeenia annetaan LHRH-analogihoidon alussa parin viikon ajan estämään ns. flare ilmiö, joka johtuu analogihoidon alkuvaiheessa tapahtuvan testosteronitason lyhytaikaisen nousun aiheuttamasta oireiden, esimerkiksi kipujen
pahenemisesta.

LHRH-analogia tai antiandrogeenia voidaan käyttää myös lisähoitona samanaikaisesti radikaalisen paikallishoidon (leikkaus tai sädehoito) kanssa (neoadjuvantti endokriininen hoito) tai sen jälkeen (adjuvantti endokriininen hoito). Hormonaalista hoitoa on tutkimusluonteisesti annettu myös jaksottaisesti (intermittoiva endokriininen hoito). Näyttöä sen paremmuudesta jatkuvaan hormonaaliseen hoitoon verrattuna ei kuitenkaan ole.

Toisen polven antiandrogeenit (ns. androgeenisignalointireitin inhibiittorit, ARSI), kuten entsalutamidi, jonka vaikutus tulee androgeenireseptorin salpauksen kautta, estävät entistä tehokkaammin androgeenisignalointireitin toimintaa. Niiltä puuttuu myös agonistinen vaikutus, joka on vanhojen antiandrogeenien haitallinen ominaisuus. Lääkkeet ovat hyvin siedettyjä.

Entsalutamidin on osoitettu pidentävän merkittävästi elinaikaa potilailla, jotka sairastivat kastraatioresistenttiä metastasoitunutta eturauhassyöpää ja jotka olivat jo saaneet dosetakselisolunsalpaajahoidon.