Tähystysleikkaus

Avoleikkaus  |  Tähystysleikkaus

Tähystysleikkaus

Robottiavusteisen tähystyskirurgian etuina pidetään vähentynyttä verenvuotoa, mahdollisuutta tarkempaa kudoskäsittelyyn (mahdollistaen potenssia ja osittain myös virtsanpidätyskykyä säätelevien hermojen säästämisen), potilaan nopeampaa toipumista ja parempaa kosmeettista tulosta.

HYKS:n urologian klinikan kokemuksen perusteella suurin etu robottiavusteisesta leikkauksesta perinteiseen avoleikkaukseen verrattuna on potilaiden nopea toipuminen toimenpiteestä. Noin 75% potilaista kotiutuu ensimmäisenä toimenpiteen jälkeisenä päivänä ja kipulääkkeiden tarve on ollut minimaalista. Suurimmalta osalta potilaista katetri poistetaan viikon kuluttua toimenpiteestä ja sairaslomaa on yleensä kirjoitettu kolme viikkoa. Suurimmalla osalla potilaista ei ole lainkaan virtsankarkailua eikä tarvetta suojavaippoihin edes ensimmäisessä kontrollissa kuuden viikon kohdalla leikkauksesta. Leikkauksia tehdään rutiinisti kaksi päivässä, mutta tällä hetkellä kapasiteettia ei ole riittävästi kaikkien leikkausten tekemiseen robottiavusteisesti.

Radikaalisen kirurgian käyttö paikallisen eturauhassyövän hoidossa Suomessa alkoi 1980-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä toimenpiteitä tehtiin enenevästi ja 1000 vuosittaisen leikkauksen raja saavutettiin 15 vuotta sitten (Kuva 1).

Runsaan 10 vuoden ajan leikkaukset tehtiin avoleikkauksina, kunnes tähystys- eli laparoskooppiset toimenpiteet alkoivat lisääntyä 2000-luvun alussa muuttuen robottiavusteisiksi saman vuosikymmenen lopussa (Kuva 2).

Kuva 1

Radikaaliset prostatektomiat Suomessa vuosina 1987-2018

Kuva 2

Radikaaliset prostatektomiat leikkaustyypin mukaan vuosina 2009-2018

Viitteet ja linkit: